INTOHIMON RUOTSIKSI

Käännös intohimon vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 62, Aika: 0.0758

Esimerkkejä Intohimon käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Löysin tänään intohimon, vince.
Jag hittade passion idag, vince.
Ei! elän rakkauden ja intohimon maailmassa, en murhien!
Min värld består av kärlek, passion och romantik, inte sjabbiga mord.
Ei, haluan säilyttää intohimon.
Nej, jag vill förbli passionerad.
Mitä intohimon oireita hän osoittaa?
Vilka utslag av passion visar hon?

Sen jälkeen olemme iskeytyneet sekä hulluuden että intohimon pyörteisiin.
Efter det har vi slängt oss till både galenskapens och passionens virvlar.
Intohimon, kiihottuneisuuden.
Lust, passion, upphetsning.
Lukijat aistivat intohimon.
Din läsare känner passionen.
Olen samaa mieltä padotun intohimon voimasta.
Jag håller med om den gömda passionens kraft.
Olen samaa mieltä padotun intohimon voimasta.
Jag håller helt med om den gömda passionens kraft.
Kyllä, nick burrows. oletko se tosiaan sinä? tuon epäenglantilaisen intohimon alla?
Är det nick burrows under all den där oengelska passionen?
Sekoitin intohimon ja rakkauden. asuin yllättäen prahassa ja vauva oli tulossa.
Jag blandade ihop passion med kärlek och bodde plötsligt i prag och väntade barn.
Haluan tavata miehen ja kavuta intohimon huipulle.
Jag vill träffa en man att nå passionens höjder med.
Tunnette varmasti jonkinlaisen jumalaisen intohimon oireen.
Nog känner du lite av den gudomliga passionen?
Elämä on intohimon etsimistä ja siitä kiinni pitämistä.- hän on onnistunut siinä.
Det handlar om att hitta sin passion och den mannen har gjort just det.
Aidot lainsuojattomat etsivät intohimon ja järjen tasapainon.
En sann laglös finner balansen mellan passionen och hans förnuft.
Sinussa paloi intohimon tuli.
Då brann du av passionens eld.
Tämä herättää minussa uuden intohimon.
Åh jag har funnit en ny passion.
Intohimon, tulen, voiman väri.
Passionens, eldens, kraftens färg.
Siirtyminen taaksepäin ikuiseen yöhön tekee tyhjäksi tarkoituksen ja teot, intohimon ja halun.
Och den eviga natten förtär syfte och handling, passion och vilja.
Li, intohimon jumalatar.
Och li. passionens gudinna.
Auringosta löytää intohimon.
I solen hittar vi vår passion.
Hankalia ovat tavalliset ihmiset, jotka tekevät rikoksen intohimon tai tarpeen vuoksi.
Det svåra är när vanliga människor begår brott på grund av passion eller behov.
Se on intohimon tilkkutäkki.
Det är passionens lapptäcke.
Intohimon väri.
Passionens färg.
Keneen bronte sublimoi eyren intohimon?
Vem sublimerade bronte eyres passion i?
Hetkellisen intohimon vuoksi- hän hylkää kaikki velvollisuutensa.
Så för ett kort ögonblick av passion överger hon helt allt ansvar.
Moraali on intohimon orja.
Moral är slav under passion.
Puhu sanoja, jotka herättävät rakkauden, halun ja intohimon.
Nämn ord som väcker henne till kärlek, atra och passion.
Ikuinen ristiriita yhteiskunnan paineen...-... ja yksilön intohimon välillä.
Konflikten mellan samhällets förtryck ...och individens passion.
Intohimon ja raivon välillä on raja.
Det finns en gräns mellan passion och vrede.

Tulokset: 62, Aika: 0.0758

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää