ISÄNSÄ RUOTSIKSI

Käännös isänsä vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 3777, Aika: 0.1354

Esimerkkejä Isänsä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Hänen isänsä oli opettaja.
Hans far var lärare.
Hänen isänsä oli pappi.
Hans pappa hade varit pastor.
Hänen isänsä oli lääkäri.
Hennes far var läkare.
Älköön kukaan ottako vaimoksi äitipuoltaan älköönkä nostako isänsä peitettä.
Ingen skall taga sin faders hustru och lyfta på sin faders täcke.

Hänen isänsä oli sveitsiläinen ja äitinsä amerikkalainen.
Hans pappa är schweizisk och hans mamma är amerikansk.
Hänen isänsä kävi tapaamassa minua ja monia muita parlamentin jäseniä täällä strasbourgissa.
Hans far har besökt mig och många andra parlamentsledamöter här i strasbourg.
Löysikö kahless isänsä miekkaa?
Hittade kahless sin fars svärd?
Hänen isänsä, john l.
Hans far, john l.
Hänen isänsä hoiti raha-asiat.
Hennes pappa skötte pengarna.
Silloin vanhurskaat loistavat isänsä valtakunnassa niinkuin aurinko.
Då skola de rättfärdiga lysa såsom solen, i sin faders rike.
Hänen isänsä oli kauppias.
Deras far var köpman.
Onko hänen isänsä oikeasti gangsteri?
Är hans farsa verkligen en gangster?
Hänen oikea isänsä on joko uima-altaanhoitaja, tai vaimoni rakastaja.
Hans riktiga pappa är antingen bassängskötaren eller min frus älskare.
Se oli hänen isänsä.
Det var hennes faders.
Ja isänsä rohkeuden.
Och sin fars mod.
Hänen isänsä oli lääkäri.
Hans far var läkare.
Hän täyttää henkilökohtaisesti- rakkaan isänsä lupaukset kansalleen.
Han ska personligen fullfölja sin älskade faders önskemål och löften till folket.
Hänen isänsä lähti.
Hans pappa stack.
Hän on isänsä poika.
Han är sin fars son.
Hänen isänsä on sun, sen äiti on kuu.
Dess fader är solen, dess moder är månen.
Hirveää hänen isänsä kannalta, mutta kuulostaa aivan tavalliselta liikenneonnettomuudelta.
Det är synd om hennes farsa men det verkar bara vara en bilolycka.
Ja sakarias, hänen isänsä, täytettiin pyhällä hengellä, ja hän ennusti sanoen.
Och hans fader sakarias blev uppfylld av helig ande och profeterade och sade.
Poika ei peri isänsä velkoja.
Sonen ärver inte sin fars skulder!
Se oli hänen isänsä, francois beckin.
Det var hans pappas. françois beck.
Hänen isänsä ammuttiin, kun jimmy oli pieni.
Hans farsa blev skjuten när jimmy var liten.
Se johtuu hänen isänsä kuolemasta.
Allt vållat utav hennes faders död.
Hän sanoi, että hänen isänsä on paha ihminen.
Han sa att hans pappa var en dålig människa.
Hänen isänsä on kalastaja.
Hans far är fiskare.
Ja hänen isänsä ja äitinsä ihmettelivät sitä, mitä hänestä sanottiin.
Och hans fader och moder förundrade sig över det som sades om honom.
Pyydän, että et tuomitse tytärtä hänen isänsä synneistä.
Och jag ber er att inte döma en dotter efter hennes faders synder.

Tulokset: 3777, Aika: 0.1354

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää