ITSENSÄ RUOTSIKSI

Käännös itsensä vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 3870, Aika: 0.3951

Esimerkkejä Itsensä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

B330 SILENT PLUS asettaa itsensä automaattisesti lepotilaan, kun sitä eikäytetä.1 yksinkertainen.
B330 SILENT PLUS försätter sig automatiskt i strömsparläge när den inte används.1 enkel.
Jotkut ryhmät tuntevat itsensä aina uhatuiksi omalla maallaan.
Vissa grupper känner sig alltid hotade på hemmaplan.
Moni meistä määrittelee itsensä sukujuuriensa mukaan.
Många beskriver sig med sin släkts ursprung. nån mer?
Ei itsensä vuoksi. ei minun vuokseni.
Inte för sin skull och inte för min.

Salvatore on tunnustanut itsensä ja sinun radikaalin menneisyyden.
Salvatore har erkänt sitt kätteri... och ditt!
Siellä olleet ihmiset tunsivat itsensä puolustuskyvyttömiksi ja hylätyiksi.
Människorna där kände sig försvarslösa och övergivna.
Euroopan kansalaiset tuntevat itsensä hyvin pettyneiksi ja vieraantuneiksi euroopan unionin toimielimistä ja yhdentymisprosessista.
Eu-medborgarna känner sig mycket besvikna och isolerade från institutionerna och den europeiska integrationsprocessen.
Lisäksi facebookin itsensä arvellaan tarkkailevan käyttäjiä.
Att facebook övervakar sina användare är dock klart.
Kullakin on oma tapa elättää itsensä tai perheensä.
Alla kan göra ett eget vapen för sig, sin familj eller släkt.
Ja romano tappoi itsensä muiden mukana.
Romano tog sitt liv med alla de andra!
Vaatimuksena olisi pikemminkin oltava, että henkilö pystyy elättämään itsensä työllään.
I stället borde kravet vara att man kan försörja sigsitt arbete.
Nämä ihmiset tuntevat itsensä hylätyiksi ja avuttomiksi.
Dessa personer känner sig övergivna och hjälplösa.
Näki itsensä peilistä yhtenä päivänä.
Att se sin spegelbild.
Hän opetti ihmisiä arvostamaan itsensä korkealle ajallisuudessa ja ikuisuudessa.
Han lärde människorna att värdesätta sig högt i tiden och i evigheten.
Ja kun luulimme ettei hän enää voisi ajautua kauemmas- hän tappoi itsensä.
När vi trodde att hon orkade längre tog hon sitt liv.
Miten sovittaa itsensä tähän tilanteeseen?
Hur ska man förlika sig med sin situation här?
En, koska hän tunki itsensä uuniin.
Hon lade sig precis i sin ugn.
Miten euroopan unioni aikoo organisoida itsensä sopimuksen aikaansaamiseksi?
Hur ska EU organisera sig för att nå en överenskommelse?
Hän on tullut sinuiksi sisäisen itsensä kanssa.
Han har blivit ett med sitt inre!
Muuten ajoit syyttömän miehen tappamaan itsensä.
Annars har du jagat en oskyldig mot sin död.
Jos jokin ryhmä maita jo alussa tuntee itsensä valituksi, vähenee siellä uudistusinnostus.
Om någon grupp av länder redan från början känner sig utvald, minskar reformivern där.
Tappoi tänä yönä itsensä ja syntymättömän lapsensa.
Hon tog sitt liv i natt, och sitt ofödda barns.
Kun tukkani tuntee tulleensa matkansa päähän, se varistaa itsensä pois.
Ingen. när mitt hår når slutet på sin färd ramlar det bara av.
Yksi tyyppi jopa tappoi itsensä.
En tog sitt liv.
Yksinkertaisuus merkitsee kuitenkin myös itsensä ilmaisemista selkeästi.
Enkelhet innebär emellertid även att uttrycka sig tydligt.
Kaataessamme rohdosta esineelle, se tulee lumotuksi. se palauttaa itsensä omistajalleen.
När man häller på det här förflyttas objektet till sin rättmätiga ägare.
Onneksi tiibet ja dalai lama eivät anna itsensä tulla unohdetuiksi.
Tibet och dalai lama låter sig lyckligtvis inte glömmas bort.
He tuntevat itsensä uhatuiksi.
De känner sig hotade.
Silloin tuntee itsensä vapaaksi.
Man känner sig fri.
Ohjelmaan panostettu raha maksaa tulevaisuudessa itsensä moninkertaisesti takaisin.
Pengar som satsats i programmet kommer i framtiden att betala sig mångdubbelt.

Tulokset: 3870, Aika: 0.3951

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää