JÄLKELÄISIÄ RUOTSIKSI

Käännös jälkeläisiä vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 104, Aika: 0.0832

Esimerkkejä Jälkeläisiä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Ja pereksen jälkeläisiä olivat: hesronista hesronilaisten suku, haamulista haamulilaisten suku.
Men peres' barn voro: av hesron hesroniternas släkt, av hamul hamuliternas släkt.
Joosefin jälkeläisiä, sukujensa mukaan, olivat manasse ja efraim.
Josefs barn, efter deras släkter voro manasse och efraim.
Aivan kuten hän puhui isillemme: abrahamille ja hänen jälkeläisiä ikuisesti.
Precis som han talade till våra fäder: abraham och hans avkomma för evigt.
Olemme kaikki aleksanterin jälkeläisiä.
Vi är alla ättlingar till alexander den store.

Synnyttää verrattain valmiita ja hyvin kehittyneitä jälkeläisiä.
Föda fram relativt fullgången och välutvecklad avkomma.
Nämä olivat gileadin jälkeläisiä: iieseristä iieseriläisten suku, helekistä helekiläisten suku;
Dessa voro gileads barn: av ieser ieseriternas släkt, av helek helekiternas släkt.
Olette siis johanin jälkeläisiä.
Så ni är johans avkomma?
Ussielin jälkeläisiä oli miika, miikan jälkeläisiä saamir.
Ussiels barn voro mika; till mikas barn hörde samur.
Jos he ovat siirtolaisten jälkeläisiä, he eivät ole nähneet muita ihmisiä.
Om de är kolonisatörernas ättlingar har de aldrig sett andra människor.
Me olemme kaikki selviytyjien jälkeläisiä.
Och alla människor är efterkommande till överlevare.
Isä brind'amour rukoili,- ettei tästä liitosta syntyisi jälkeläisiä.
Och fader brind' amour bad att ingen avkomma skulle födas.
Vuoteen 1962, kuolinpesä penfolds rawson oli edelleen jälkeläisiä.
Fram till år 1962, var godset av penfolds rawson fortsatta ättlingar.
Merarin jälkeläisiä olivat mahli ja muusi sekä hänen poikansa jaasian jälkeläiset.
Meraris barn voro maheli och musi, jaasia-benos söner.
Syntyperäiset havonan asukkaat ovat kaikki paratiisin-kolminaisuuden jälkeläisiä.
Ursprungsinvånarna i havona är alla paradistreenighetens avkomlingar.
Meillä ei olisi lainkaan jälkeläisiä.
Då skulle vi inte ha några avkomlingar.
Minä tiedän kyllä, että te olette abrahamin jälkeläisiä.
Jag vet att ni är abrahams ättlingar.
Aarahin jälkeläisiä seitsemänsataa seitsemänkymmentä viisi;
Aras barn: sju hundra sjuttiofem;
Kannat ehkä sen jälkeläisiä.
Du kan bära på dess avkomma.
Enemmän kuin 30 minuuttia pysyviä, vahva, vatsan supistukset ilman karkottamista jälkeläisiä.
Mer än 30 minuters ihållande, stark, abdominala kontraktioner utan utvisning avkommor.
Olemme gertruden jälkeläisiä, jason.
Vi är gertrudes ättlingar, jason.
Te olette jonkun huoran äpäräpojan jälkeläisiä!
Ni är avkomman från en oäkting, vars mor var en hora!
Pahat-mooabin jälkeläisiä, nimittäin jeesuan ja jooabin jälkeläisiä, kaksituhatta kahdeksansataa kaksitoista;
Pahat-moabs barn, av jesuas och joabs barn: två tusen åtta hundra tolv;
Ehkä jopa ilman vihamielisiä jälkeläisiä.
Kanske även utan våra fientliga avkommor.
Saa aikaan kuolleita jälkeläisiä.
Skapar död avkomma.
Haluat jälkeläisiä.
Du vill ha ättlingar.
Patrickin jälkeläisiä.
Patricks avkomma.
Tutkimuksissa tarkasteltiin myös jälkeläisiä broilereita.
Vid studierna tittade man även på avkomman broilers.
Kuten tiedämme, viimeisen lahjan jälkeen emme enää saa jälkeläisiä.
Som vi alla vet efter den förra gåvan kan vi inte längre skaffa avkommor.
Pappeja oli: jedajan jälkeläisiä, nimittäin jeesuan sukua, yhdeksänsataa seitsemänkymmentä kolme;
Av prästerna: jedajas barn av jesuas hus: nio hundra sjuttiotre;
Tiedäthän sinä, että rumatkin otukset saavat jälkeläisiä.
Du vet vad man säger. även stora, fula saker kan få avkomma.

Tulokset: 104, Aika: 0.0832

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää