JÄTTÄVÄN RUOTSIKSI

Käännös jättävän vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 60, Aika: 0.1241

Esimerkkejä Jättävän käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

En voi vieläkään uskoa sinun jättävän minut tänne yksin randal gravesin kanssa.
Hur kan du lämna mig ensam med randal graves av alla människor?
Luuletko heidän jättävän sen auki, jos voisimme kiivetä ylös?
Tror du att de skulle lämna den öppen om de trodde vi alla kunde klättra upp?
Et nähnyt hänen asettavan pommia tai jättävän laukkua?
Du såg honom inte lämna en bomb eller en portfölj?
Luulitko meidän jättävän tämän pystyyn?
Trodde du att vi skulle lämna detta stående?

He ovat järjiltään, jos kuvittelevat meidän jättävän sen.
Tror de att vi tänker lämna det? de har tappat vettet.
Nyt tahdotte meidän jättävän tämän vahvan puolustusaseman ja hyökkäävän voimalla vihollista päin?
Ska vi överge vår starka försvarsposition och gå till anfall?
Haluatteko minun jättävän teidät kahden vangin kanssa?
Vill du att jag lämnar dig själv med en fånge?
Jos olisin tahtonut normanin jättävän sinut aiemmin, niin olisi käynyt.
Hade jag velat att norman skulle lämna dig tidigare hade han gjort det.
Lähdin, koska pelkäsin sinun jättävän minut, jos en voittaisi stanley cupia.
Jag var rädd att du skulle lämna mig om jag inte vann stanley cup.
En kertonut mitään, koska en halunnut sinun jättävän minua.
Jag berättade inget, eftersom jag inte ville att du skulle lämna mig.
Tiedän, että haluaisit minun jättävän sinut rauhaan.
Du önskar jag lämnade dig ifred.
Ja katso itseäsi. en olisi uskonut sinun jättävän kansasi.
Jag trodde aldrig att du skulle lämna ditt folk.
He haluavat meidän jättävän hänet toistaiseksi rauhaan, antavan palata puuhiensa pariin.
De vill att vi lämnar honom i fred.- låter honom fortsätta med sitt.
Brody, haluan sinun jättävän vaimosi ja lapsesi ja olevan kanssani.
Brody, jag vill att du lämnar fru och barn för mig.
Yhtäkkiä tiesin hänen jättävän minut.
Plötsligt visste jag att han skulle lämna mig.
Luultavasti siksi, että haluaisin kaikkien jättävän hänet rauhaan.
Jag vill nog att alla ska lämna honom i fred.
Halusit minun jättävän hänet.
Du ville att han skulle lämna mig.
En halunnut sinun jättävän minua.
Jag ville inte att du skulle lämna mig.
En oikeastaan. haluan sinun jättävän minut rauhaan.
Nej, jag vill att du lämnar mig i fred.
Olin hölmö, kun luulin hänen jättävän tämän kaiken.
Även när de var förlovade. jag trodde att hon skulle lämna allt det här.
Outoa nähdä hänen jättävän jutun väliin.
Skumt att se honom lämna ett fall.
Haluan sinun jättävän minut rauhaan.
Jag vill bara att du lämnar mig ifred.
Haluatko meidän jättävän työmme?
Vill du att vi ska lämna våra arbeten?
Koska sanoit, että halusit minun jättävän vaimoni.
För att du sa att du ville att jag skulle lämna min fru.
Joten juuri nyt haluaisin- sinun jättävän minut rauhaan.
Så det jag vill justnu... -är att du lämnar mig ifred.
Ja hän huomasi rauhantuomarin ottavan- joka dollarin ja jättävän viisi senttiä.
Och han såg domaren ta varje dollar och lämna fem cent.
Henkeni vaikutti jättävän minut.
Min själ verkade lämna mig.
En tahdo sinun jättävän minua, jeliza-rose.
Jag vill inte att du ska lämna mig, jeliza-rose!
Enkä usko sinun jättävän minut.
Och du överger mig...!
Et kai odota minun jättävän niitä?
Du förväntar väl dig inte att jag ska lämna dem?

Tulokset: 60, Aika: 0.1241

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää