JOHONKIN MUUHUN RUOTSIKSI

Käännös johonkin muuhun vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 110, Aika: 0.1161

Esimerkkejä Johonkin Muuhun käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Keskitä energiasi johonkin muuhun.
Lägg din energi på något annat. dans!
Ensiksikin emme ole tuomitsemassa irlantia vertaamalla sitä johonkin muuhun maahan.
För det första bedömer vi inte irland i förhållande till något annat land.
Entä jos avain oli johonkin muuhun?
Tänk om nyckeln var avsedd för någon annan.
Sekoitat minut johonkin muuhun.
Du har förväxlat mig med någon annan.

On selvää, että se raha on käytetty johonkin muuhun.
Ja, man skulle exempelvis använda pengarna till något annat.
Miksi juuri nyt on kuitenkin syytä keskittyä johonkin muuhun?
Men just precis nu är det fokus på något annat!
Säästän sen ajan johonkin muuhun.
Nej, vi sparar för något annat.
Niitä ei siis tule käyttää johonkin muuhun.
Om det inte går att använda något annat där.
Kaipaatko apuamme johonkin muuhun?
Vill du ha hjälp med något annat?
Käytän sen ajan johonkin muuhun!
Jag lägger hellre den tiden på något annat.
Ehkä minun kannattaisi käyttää aikani johonkin muuhun.
Jag kanske borde lägga min tid på något annat.
Ymmärsin, että geishaksi tuleminen voisi olla astinlauta johonkin muuhun.
Jag insåg att geishalivet kunde vara en språngbräda till något annat.
Säästän sitä johonkin muuhun.
Jag sparar det för något annat.
Uskoin ennen johonkin muuhun.
Jag brukade tro på något annat.
Mutta luulen sekoittaneeni sen johonkin muuhun.
Men jag misstog det för något annat.
Minun jumalani käyttää kappelia johonkin muuhun.
Min gud använder kapellet till något annat.
Keskittykää molemmat johonkin muuhun.
Fokusera på något annat.
Katson, voimmeko yhdessä päästä johonkin muuhun muotoiluun.
Men jag ser gärna på om vi gemensamt kan hitta några andra formuleringar.
Ellei terveydenhoitoon, niin sitten johonkin muuhun.
Sjukvården, men å andra saken är.
Käytätkö käsiäsi johonkin muuhun..?
Använder du händerna till något annat..?
Keskity johonkin muuhun.
Näin tilaisuuden johonkin muuhun ja käytin sen.
Jag såg en chans till nåt annat och tog den.
Käytä ronnien rahat johonkin muuhun.
Spendera ronnies pengar på nåt annat, okej?
Voiko se mennä johonkin muuhun kuin ihmiseen?
Kan den inta nåt annat än en människa?
Tai johonkin muuhun.
Vain ani harva haluaisi vaihtaa ruotsin johonkin muuhun kieleen.
Bildningsnämnden ville sa ja till att byta ut svenska med något annat språk.
Käytän sen ajan johonkin muuhun!
Lägg tiden på nåt annat istället.
Minulle sanotaan jälleen, että uhraan ponnisteluni johonkin muuhun kuin työhöni.
Ännu en gång kommer man att säga att jag koncentrerar mig på andra saker än mitt arbete.
Se on tarttunut kiinni itseensä tai johonkin muuhun pintaan.
Det har fastnat i sig själv eller mot någon annan yta.
Laitetaan rahat johonkin muuhun.
Nej, vi ska lägga pengarna på annat.

Tulokset: 110, Aika: 0.1161

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää