JOKO RUOTSIKSI

Käännös joko vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 5180, Aika: 0.1534

Esimerkkejä Joko käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Miljoonaa euroa on joko liian paljon tai liian vähän.
Miljoner euro är antingen för mycket eller för lite.
Kylpyhuone on joko oma tai jaettu.
Badrummet är antingen eget eller delat.
Mauri, joko kopioit roomalaiskirjeen?
Mor, har du kopierat de romerska verserna?
Kaikkia kolmeatoista joko syytettiin tai epäiltiin murhasta.
Alla är dömda eller har varit misstänkta för mord.

Potilasta satunnaistettiin saamaan joko plaseboa( n =2117) tai enalapriilian=2111.
Patienter randomiserades till antingen placebo( n=2117) eller enalapril n=2111.
Joko kokeilit viinirypäleiden paahtamista?
Har du provat att dricka vetegräs?
Joko sinä olet harkinnut lopettamista?
Har du funderat på att sluta?
Hän sanoi, että joko muutamme yhteen tai suhteemme on ohi.
Hon sa att antingen så flyttar vi ihop, eller så är vårt förhållande över.
Joko ambulanssi tuli?
Är ambulansen här?
Tilusten kartoitus suoritetaan joko tarkkamittauksena tai tilusmittauksena.
Kartläggning av ägor verkställes antingen såsom precisionsmätning eller såsom ägomätning.
Joko siitä pidetään tai sitten sitä inhotaan.
Antingen så älskar man det eller så hatar man det.
Joko he tulivat?
Är de här?
Joko sinä lähdet, antía?
Åker du redan, antía?
Joko joulusiivous alkoi?
Har ni börjat med julstöket ännu?
Peruskoulun opetuskieli on joko suomi tai ruotsi.
Grundskolans undervisningsspråk är antingen finska eller svenska.
Mitä, joko kyllästyit minuun?
Är du redan trött på mig?
Joko 15 minuuttia meni?
Har det gått femton minuter?
Joko tämä vakuuttaa sinua tarpeeksi?
Är denna försäkran nog för dig?
Yksi injektiopullo sisältää joko 50_000 tai 100_000 KY.
En injektionsflaska innehåller antingen 50 000 IE eller.
Hei, joko he tai me.
Det var dem eller vi.
Joko olet yhä vihainen minulle, tai sitten et pidä puhumisesta.
Antingen så är du arg på mig ännu, eller så gillar du inte att prata.
Joko löysitte heidät?
Har ni hittat dem?
Entä se sarjanumero? joko tutkit sen?
Har ni kollat var serienumret leder?
Varsinkin jos kyse on laajamittaisesta operaatiosta, mukana ovat joko poliisi tai turvallisuuspalvelut.
Speciellt om det handlar om en omfattande operation är antingen polisen eller underrättelsetjänsten inblandade.
Joko kaipaat fbi:tä?
Saknar du redan FBI?
Joko tiedät tai et.
Antingen så vet du eller så vet du inte.
Joko minnie lopetti?
Är minnie klar?
Bibliografiat voidaan katsoa joko sekundääri- tai tertiäärilähteiksi.
Amfiboler kan vara både primära eller sekundära mineral.
Osallistua voi joko yhteen tai useampaan päivään.
Du kanske kan vara med en eller flera dagar.
Benefix on tarkoitettu joko lyhytaikaiseen tai pitkäaikaiseen käyttöön.
Benefi x är avsett för antingen kortvarigt eller långvarigt bruk.

Tulokset: 5180, Aika: 0.1534

KATSO MYÖS

"Joko" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää