JOS OLEN OIKEASSA RUOTSIKSI

Käännös jos olen oikeassa vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 54, Aika: 0.1394

Esimerkkejä Jos Olen Oikeassa käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Nancy? räpäytä silmiäsi kerran, jos olen oikeassa.
Jos olen oikeassa,- tämä ei ole minkään yksittäisen kelmin kehitelmä.
För att om jag har rätt, så är inte det här alls någon skojares verk.
Jos olen oikeassa, he kiittävät minua.
Om jag har rätt kommer de att tacka mig.
Jos olen oikeassa, löydät ratkaisun sieltä. kuulehan.
Om jag har rätt så hittar du lösningen där.

Luoja meitä auttakoon, jos olen oikeassa.
Och gud hjälpe oss om jag har rätt.
Jos olen oikeassa.
Leuka pystyyn. jos olen oikeassa, tämä toimi.
Om jag har rätt så fungerade besvärjelsen.
Jos olen oikeassa, he kuolevat seuratessaan sinua!
Om jag har rätt dör vi om vi följer med dig.
Mutta entä jos olen oikeassa?
Jos olen oikeassa,- he tekevät vartijasta lopun ikuisesti.
Och om jag har rätt gör de slut på väktaren för evigt.
Ja jos olen oikeassa?
Entä jos olen oikeassa?
Mutta jos olen oikeassa, voimme auttaa toisiamme.
Men om jag har rätt kan du och jag hjälpa varandra.
Jos olen oikeassa, ikkuna sulkeutuu, ja voitte olla jo kuolleita.
Men om jag har rätt stängs fönstret och ni kanske redan är döda.
Entä jos olen oikeassa?
Herra tiegler, jos olen oikeassa?
Jos olen oikeassa, enkelit ovat tuotteliaita, sinnikkäitä.
Om jag har rätt är änglar produktiva och skoningslösa.
Jos olen oikeassa, olen ratkaissut murhan.
Om jag har rätt så harjag löst ett mord.
Jos olen oikeassa, saan loput bourbonit.
Om jag har rätt får jag resten.
Jos olen oikeassa, olet vastuussa koko tilanteesta.
Om jag har rätt så är du ansvarig för hela situationen.
Jos olen oikeassa, mäen alla on falaise.
Om jag har rätt, så ligger falaise där nere.
Jos olen oikeassa, sitten nämä ovat hyviä uutisia.
Om jag har rätt, är det goda nyheter.
Jos olen oikeassa, meillä on kiire.
Om jag har rätt, så har vi bråttom.
Jos olen oikeassa, helvetti pääsee valloilleen.
Om jag har rätt kommer helvetet att braka loss.
Jos olen oikeassa, davinalla on valkotammipuinen vaarna.
Om jag har rätt så har davina den vita ekpålen.
Jos olen oikeassa,- siunaamme niitä ikuisesti.
Om jag har rätt- kommer vi att välsigna dem i evighet.
Jos olen oikeassa, virus on aivoissa.
Om jag har rätt finns viruset i hjärnan.
Ei, jos olen oikeassa.
Jos olen oikeassa- palaan huyleriin huomenna.
Så om jag har rätt är jag tillbaka i huyler någon gång i morgon bitti.
Neuvotella? jos olen oikeassa kalin yhteydestä muihin elämänmuotoihin.
Om jag har rätt om hennes kontakt med andra livsformer.

Tulokset: 54, Aika: 0.1394

KATSO MYÖS

Katso myös


"Jos olen oikeassa" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää