JOS OLET TÄÄLLÄ RUOTSIKSI

Käännös jos olet täällä vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 61, Aika: 0.1067

Esimerkkejä Jos Olet Täällä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Hän ei puhu, jos olet täällä.
Hon pratar inte om du är här.
Ihanko totta? räpytä kahdesti, jos olet täällä vasten tahtoasi.
Blinka två gånger om du är här ofrivilligt.
Jos olet täällä, minua ei nähdä.
För att om du är här så ser ingen mig.
Vastaa, jos olet täällä.
Svara mig, om du är här!

Jack, ole kiltti. jos olet täällä, sano jotain.
Snälla jack, om du är här, säg något!
Holmes! jos olet täällä, mene maahan makaamaan!
Holmes, om du är här, lägg dig på marken genast!
Vaikuttaa oudolta, jos olet täällä.
Det ser konstigt ut om du är här när.
Mutta, jos olet täällä koko ajan, silloin... et näe häntä muutenkaan.
Men, om du är här hela tiden så ser du inte honom heller.
Tulen takaisin ensi viikolla, jos olet täällä silloin, niin katsotaan.
Jag kommer tillbaka nästa vecka. vi får se om du är här då.
Nick, jos olet täällä, anna meille merkki.
Om du är här, så ge oss ett tecken.
Jos olet täällä silloin, olet täällä pysyvästi.
Om du är här, så måste du stanna för alltid.
En voi tehdä sitä, jos olet täällä.
Jag kan inte göra det... inte om du är här.
Jos olet täällä, anna minulle merkki.
Om du är här, ge mig ett tecken.
Jos olet täällä, näyttäydy.
Om du är här, visa dig!
Jos olet täällä kanssamme, näytä meille merkki.
Om du är här med oss, ge oss ett tecken.
Jos olet täällä, saat turpaan!
Om du är här så kommer jag att slå dig på käften!
Mutta en millään pysty keskittymään, jos olet täällä.
Men jag kan inte koncentrera mig om du är här.
No, kynä... jos olet täällä, anna minulle merkki.
Okej, pennan, ge mig ett tecken om du är här.
Jos olet täällä, anna merkki.
Om du är här, ge mig ett tecken.
Jos olet täällä.
Men... om du var här.
En, jos olet täällä.
Hän antaa karlin jäädä henkiin, jos olet täällä, kun hän herää.
Han låter karl leva om vi är här när han vaknar.
Jesse, jos olet täällä.
Jos olet täällä, voisitko olla perheen vuoksi?
Lucious, om du ska vara här, kan du vara här för familjen?
Jos olet täällä, kun tulen takaisin tiedän vastauksesi.
Och om du är kvar när jag kommer tillbaka... så har jag fått mitt svar.
Otan ne, jos olet täällä ennen perjantaita.
Aceito, se estiverem aqui até sexta.
Mutta vain jos olet täällä.
Men bara om ni är här.
He näkevät, jos olet täällä silloin.
De hittar dig om du är kvar här.
Vastaa, jos olet täällä!
Mutta jos olet täällä huomenna.
Men om du är kvar i morgon.

Tulokset: 61, Aika: 0.1067

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

"Jos olet täällä" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää