JOTA SINÄ RUOTSIKSI

Käännös jota sinä vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 69, Aika: 0.1489

Esimerkkejä Jota Sinä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Kaiken vihan sen traagisuuden alla, jota sinä kannat kuin parfyymia.
Ilskan under den outsägliga tragiken som du bär likt en parfym.
Se iso eläin, jota sinä taputit.
Det där djuret som du gned dig mot.
Joka sormus edustaa elämää, jota sinä olit mukana tuhoamassa.
Varje ring representerar ett liv som du har varit med om att förstöra.
Ulkopuolinen maailma jota sinä et koskaan näe, on runsauden maailma.
Världen utanför som du aldrig får se, är en värld av överflöd.

Tämä tulee raamatusta, jota sinä pidät jumalan sanana.
Allt kommer från bibeln, som du tror är guds ord.
Sen, jota sinä ja hendricks ja muut ette ikinä yrittäneet auttaa.
Han som du och hendricks och alla andra aldrig försökte hjälpa.
On kuitenkin jotakin, jota sinä ET tiedä.
Men det är en sak som du inte vet.
Jota sinä vielä rohkaiset.
Som du hjälper till att uppmuntra.
Sinulla on nainen, joka rakastaa sinua, jota sinä rakastat.
Du har en kvinna som älskar dig och som du älskar.
Mikä se hopeanvärinen laatikko oli, jota sinä etsit?
Vad var det för silverask som du letade efter?
Puhun sinulle kielellä, jota sinä ymmärrät.
Då ska jag säga det på ett språk som du förstår.
Jota sinä et.
Som du inte är.
Jota sinä juuri teet?
Som du gör just nu?
Mutta sellaisella tasolla, jota sinä et voisi ymmärtää.
Men det är på en nivå som du aldrig skulle kunna förstå.
Toki... ei vain tavalla, jota sinä toivot.
Ja, men inte på det sätt som du hoppas.
Ai niin, se isä, jota sinä.
Jaså, den pappan, som du.
Mikään ei tappanut häntä, paitsi ehkä hänen pelkonsa, jota sinä lietsoit.
Ingenting dödade henne, utom kanske hennes egen rädsla, som du förstärkte.
Hän oli haavoittuvainen tyttö, jota sinä manipuloit huviksesi.
Hon var en förvirrad, sårbar flicka som du manipulerade för nöjes skull.
Tavalla, jota sinä et voi ikinä ymmärtää.
På ett sätt som ni aldrig kan förstå.
Mutta maailma, jota sinä ja perheesi olitte paenneet- kolkutti lopulta ovellemme.
Men världen som ni hade flytt från- kom ikapp oss till slut.
Jota sinä halveksit.
Som du mig gav.
Se, jota sinä...?
Är det inte hon som du...?
Jota sinä tyhjennät uusilla ostoksilla.
Vilket du defla med nya inköp.
Autuas se mies, jota sinä, herra, kuritat ja jolle sinä opetat lakisi.
Säll är den man som du, HERRE, undervisar, och som du lär genom din lag.
Paha, jonka tunsit sinä yönä, jonka aina olet tuntenut... jota sinä pakenet, se tulee sinun sisältäsi.
Den ondska du kände den kvällen, som du alltid känner som du försöker att fly ifrån, den kommer från dig.
Vakuuta johtaja siitä, että paras tapa treenata vartijoita on pelata ottelu vankijoukkuetta vastaan, jota sinä johdat.
Övertyga direktören att den bästa träningen för vakterna är att spela en match mot ett lag med fångar, med dig som lagkapten.
Kysyn vain saman kysymyksen, jota sinä olet kysynyt siitä päivästä alkaen, kun tapasimme toisemme.
Jag ber dig om nåt som du har funderat på ända sen vi träffades.
Theodore donald karavatsos- sen mukaisesti mitä oletamme että olisit kuolinvuoteellasi toivonut- sirottelemme tuhkasi tyynen valtameren syliin. meren, jota sinä niin rakastit.
Sålunda, theodore donald karabotsos i enlighet med vad vi tror att din sista önskan kan ha varit överlämnar vi dina jordiska kvarlevor åt stilla havet, vilket du älskade så mycket.
Sain tietää sen, mitä pitikin, kun katsoin bullockin silmiin,- samalla kun dority vuodatti verta, jota sinä,- et onnistunut siivoamaan riittävän hyvin.
Jag fick reda på det jag behövde när jag såg in i bullocks ögon... när dority sprutade blod som du... inte har lyckats få bort ordentligt.
Volibris on hoito, jota sinun on otettava jatkuvasti kohonneen keuhkovaltimopaineen hallitsemiseksi.
Volibris är en behandling som du måste fortsätta och ta för att kontrollera din PAH.

Tulokset: 69, Aika: 0.1489

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää