JOTKA RAKASTAVAT RUOTSIKSI

Käännös Jotka Rakastavat Ruotsiksi

Tulokset: 158, Aika: 0.082

Esimerkkejä Jotka Rakastavat käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Som älska
Armo olkoon kaikkien kanssa, jotka rakastavat meidän Herraamme Jeesusta Kristusta- katoamattomuudessa.
Nåd vare med alla som älska vår Herre Jesus Kristus-- nåd i oförgängligt liv.
EFESOLAISKIRJE Jeesus- rakkauden kohteemme Armo olkoon kaikkien kanssa, jotka rakastavat meidän Herraamme Jeesusta Kristusta- katoamattomuudessa.
Nåd vare med alla som älska vår Herre Jesus Kristus-- nåd i oförgängligt liv.
Som gillar
Se vetoaa asiakkaisiin, jotka rakastavat aktiivista ajamista ja persoonallista ilmeikästä muotoilua.
R-Design framför allt tilltalar kunder som gillar aktiv körning och personlig, uttrycksfull formgivning.
Hyvä paikka niille, jotka rakastavat kulttuuria ja historiaa.
Staden är ett måste för alla som gillar historia och kultur.
Som älskar dig
Nostata niitä, jotka rakastavat ja etsivät sinua ja luottavat sinuun.
Res upp dem som älskar dig, och söker dig och litar på dig!
Muut lause esimerkkejä
MaxGaming on verkkokauppa niille, jotka rakastavat pelaamista ja Esportia.
Webbutiken för dig som älskar gaming och esport.
Ensimmäinen valinta kaikille kävijöille, jotka rakastavat elinvoimainen Funchal sekä päiväretkiä ympäri saarta.
Första val för alla besökare som älskar levande Funchal samt dagsutflykter över hela ön.
Suositellaan niille, jotka rakastavat rauhaa ja aitous.
Rekommenderas för dem som älskar fred och äkthet.
Ihmiset, jotka rakastavat katsella lintuja voi nähdä joitakin harvinaisia kuin merimetso.
Människor som älskar att titta på fåglar kan se vissa sällsynta typer som Storskarven.
Ne jotka rakastavat, luovat sankareita.
De som älskar skapar hjältar.
Ihmisiin, jotka rakastavat minua.
Människor som älskar mig.
Kaikki, jotka rakastavat elokuvaa.
Alla som älskar film.
Ihmisiä jotka rakastavat sinua.
Personer som älskar dig.
Ihmiset, jotka rakastavat toisiaan.
Människor som älskar varandra.
Ihmisiä, jotka rakastavat sarjaa.
De som älskar serien.
Kääntäjä: Aitoa paikallista kokemusta täydellinen paikka matkailijoille, jotka rakastavat kulttuuria.
Översatt av Den genuina lokala uppleva en perfekt plats för resenärer som älskar kultur.
Kääntäjä: Aitoa paikallista kokemusta täydellinen paikka matkailijoille, jotka rakastavat kulttuuria.
Översatt av Den äkta lokal erfarenhet en perfekt plats för resenärer som älskar kultur.
Ajattele niitä, jotka rakastavat sinua.
Tänk på de som älskar dig.
Sinulla on vahva usko ja lapset, jotka rakastavat sinua.
Du har en stark tro och barn som älskar dig.
Vihaan kaikkia, jotka rakastavat minua.
Jag hatar alla som älskar mig.
Olen vältellyt aina miehiä jotka rakastavat minua.
Jag har alltid undvikit de män som älskar mig.
Ne, jotka rakastavat perhettään.
Som jag älskar min familj!
Miksi satutat niitä jotka rakastavat sinua?
Varför sårar du dem som verkligen älskar dig?
MaxGaming on verkkokauppa niille, jotka rakastavat pelaamista ja Esportia.
Om företaget MaxFPS är webbutiken för dig som älskar gaming och esport.
Henkilökunta on joukko ystäviä, jotka rakastavat mitään muuta kuin hengailua vieraille ja saada heidät tuntemaan olonsa kotoisaksi.
Personalen är en grupp vänner som älskar något annat än att umgås med gäster och få dem att känna sig som hemma.
Hei kaikille niille, jotka rakastavat matkustaa ja Koreassa, erityisesti kulttuuri Hongdae, Soul!
Hej till alla som älskar att resa och Korea, i synnerhet kultur Hongdae, Seoul!
Olemme, hauska Meksikon pari, jotka rakastavat matkustaa, tavata ihmisiä ja vaihtaa kokemuksia.
Vi är, en rolig mexikansk par som älskar att resa, träffa människor och utbyta erfarenheter.
Nämä, jotka rakastavat nykyistä maailmaa, mutta jotka eivät ole hylänneet Herraa ja halveksuneet liittoaan kokonaan tulevat koettelemuksen tulessa ankaran kurituksen ja puhdistuksen alaisiksi.
Dessa, som älska den närvarande världen, men som icke helt och hållet öfvergifvit Herren och föraktat sitt förbund, blifva föremål för gisslan och luttring genom bedröfvelsens eld.
Me, jotka rakastavat kävely, pääsimme asunnon ilman suurempia ongelmia ja tärkein nähtävyys kaupunkiin.
Vi som älskar promenader, nådde vi lägenheten utan några större problem och de viktigaste turistattraktionerna i staden.
Ajattelin ihmisiä, jotka rakastavat häntä, odottavat kotiin, eivätkä koskaan enää näe häntä.
Sen tänkte jag på alla de människor som älskade honom, som väntade därhemma... som aldrig skulle få träffa honom igen.

Tulokset: 158, Aika: 0.082

Sanatarkasti käännös


"Jotka rakastavat" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää