JOUKKOA RUOTSIKSI

Käännös joukkoa vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 111, Aika: 0.1459

Esimerkkejä Joukkoa käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Huonomaineinen maailmanlaajuistuminen koskee itse asiassa vain hyvin rajallista maiden joukkoa.
Den ofta klandrade globaliseringen berör egentligen ett starkt begränsat antal länder.
Taitaa olla vaikeasti tutkittavaa joukkoa.
En knepig grupp att undersöka.
Eu:n maataloustuotteita vastaan käytetään myös parastaikaa verrattain suurta joukkoa kaupan suojakeinoja.
Vi ser också att ett jämförelsevis stort antal handelspolitiska skyddsåtgärder vidtas mot eu:s jordbruksprodukter.
Noin 30 joukkoa rakennuksien takana.
Cirka 30 trupper bakom de byggnaderna.

Ota kaksi pientä joukkoa ja tutkikaa se vankila.
Ta en liten grupp och undersök fängelset.
Imperial casino on osa suurta joukkoa kansainvälisiä online-kasinoita, joka perustettiin vuonna 1996.
Imperial casino är en del av en stor grupp internationella online-kasinon som grundades 1996.
Kaksi joukkoa.
Två trupper.
Me joudumme taistelemaan toista joukkoa vastaan muutaman päivän sisällä.
Vi ska duellera ett annat gäng om ett par dagar.
Mitä joukkoa?
Vilken styrka?
Koskee pientä joukkoa.
Tillsammans med en liten grupp.
Nykyisten haasteiden moninaisuus edellyttää joukkoa integroituja poliittisia välineitä.
Komplexiteten i dagens utmaningar kräver en integrerad uppsättning politiska instrument.
Mitä joukkoa?
Vad då för styrka?
Hän vaihtoi joukkoa.
Han har bytt grupp.
Johditte joukkoa hienosti.
Ni ledde gruppen väldigt bra.
Miksi johdatte talonpoikien joukkoa?
Varför leder du ett gäng bönder?
Parempaa joukkoa ei voi saada.
Den bästa trupp en man kunde önska sig.
Kerään joukkoa kasaan lähtemään täältä lopullisesti.
Jag samlar ihop en grupp för att lämna ön för gott.
Ryhmänjohtaja. en ole koskaan nähnyt näin huonoa joukkoa!
Gruppledaren...- det här är den värsta gruppen jag sett i hela mitt liv.
Tulta tuota joukkoa kohti.
Eldgivning mot gruppen där!
Kuka ihme keksi, että isä johtaisi joukkoa norfolkiin?
Vem bad honom att leda en styrka till norfolk?
Katsokaa tätä joukkoa.
Ta en titt på den här raden.
Hän yritti satuttaa joukkoa nuoria.
Han försökte skada ett gäng ungdomar.
Olisit osa joukkoa.
Du skulle vara en del av gruppen.
Tutkimme lacomben ja taylorin joukkoa.
Jag spårar lacombes rörelser och taylors trupp.
Tuota joukkoa?
För den där hopen?
Katso nyt tuota tyhmää joukkoa.
Ta bara en titt på den idiot truppen.
Joukkoa, jolla olisi syy hyökätä poliisia vastaan.
Grupper som vill angripa polisen?
Kolme joukkoa.
Tällaista joukkoa ei ole ennen nähty amerikassa.
En sån församling har aldrig skådats i amerika tidigare.
Laitan kasaan joukkoa pyhiä sotureita.
Jag sätta ihop en grupp med heliga krigare.

Tulokset: 111, Aika: 0.1459

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää