KÄYTTÄÄ RUOTSIKSI

Käännös käyttää vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 18063, Aika: 0.3912

Esimerkkejä Käyttää käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Voit käyttää seuraavia jokerimerkkejä.
Du kan använda följande jokertecken.
Asiakkaat voivat myös käyttää meidän yksityinen off-street pysäköintitiloja kun vuokraamalla auton.
Gästerna kan också utnyttja våra privata off-gatan parkeringsmöjligheter när du hyr en bil.
Voit myös käyttää internetiä ilmaiseksi 24 tuntia vuorokaudessa.
Du kan också använda internet gratis 24 timmar om dygnet.
Asiamies ja avustajaosakkeenomistaja saa käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa asiamiehen välityksellä.
Ombud och biträdeen aktieägare får utöva sin rätt vid bolagsstämman genom ombud.

Voimme käyttää näitä mahdollisuuksia.
Vi kan utnyttja dessa möjligheter.
Miksi kannattaa käyttää volvon kynsijärjestelmää?
Varför ska man använda volvo tandsystem?
Kuka osaa käyttää valmiuksiaan parhaiten?
Vem kan utnyttja sina färdigheter bäst?
Säilytyspankki ei saa käyttää äänioikeutta niiden osakkeiden osalta, jotka kuuluvat sijoitusrahastoon.
Förvaringsbanken får inte utöva rösträtten för de aktier som hör till placeringsfonden.
Pelaajat voivat käyttää mitä he haluavat.
Spelare kan bära vad de vill.
Savu tai käyttää huumeita hostel.
Röka eller använda droger i vandrarhem.
Saa käyttää yli puolta toisen yhtiön äänimäärästä, tai.
Kan utöva mer än hälften av rösträttigheterna, eller.
HUOM 2.: käyttää sivustoja, jotka isäntä mainoksia aikuisille on kielletty!
OBSERVERA 2.: användning på webbplatser som värd reklam för vuxna är förbjuden!
Kuljettajat voivat käyttää vartioitu pysäköintialue, joka sijaitsee 50 metrin päässä asunnosta.
Förare kan använda en bevakad parkeringsplats, som ligger 50 meter från lägenheten.
Haluan käyttää tämän tilaisuuden hyväkseni esittääkseni joitakin yleisluonteisia huomautuksia.
Låt mig utnyttja detta tillfälle för att göra några allmänna kommentarer.
Sinun pitäisi käyttää tätä.
Du borde bära den här.
Kuukautta käyttää procurves plus ja voin sanoa ilman epäilystäkään tämä on vallankumouksellinen tuote.
Månaders användning procurves plus och jag kan säga utan tvekan detta är en revolutionerande produkt.
Simulaatioita ei kuitenkaan voida käyttää silloin, kun kyse on ydinvoimasta.
Vi kan emellertid inte använda simulatorer, när det gäller kärnkraft.
Se, pitäisikö portugalin käyttää euroopan rahoitusvakausvälinettä, on portugalin viranomaisten päätettävissä.
Huruvida portugal ska utnyttja den europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten( EFSF) är de portugisiska myndigheternas beslut.
Koirasi täytyy saada paljon huomiota ja käyttää; counterconditioning voi myös olla hyödyllistä.
Din hund måste få mycket uppmärksamhet och utöva; counterconditioning kan också vara till hjälp.
Alatko käyttää sitä taas?
Ska du börja bära det igen?
Voit käyttää pisteitä isompiin palloihin, lisävoimaan ja bonusaseisiin.
Du kan spendera poäng på större klot, extra kraft och bonusvapen.
Muunnelma 4: tämä aiheuttaa käyttää tehokkaammin nilkan, polven ja olkapään lihaksia.
Variation 4: detta utgör utöva mer effektivt fotled, knä och axlar muskler.
Sinun tulee käyttää rahasi viisaasti välttääksesi totaalisen katastrofin.
Du måste spendera pengar smart för att undvika en total katastrof.
Haluamme käyttää asiantuntemustasi.
Vi vill utnyttja dig att hjälpa någon fly.
En uskalla käyttää sitä kadulla.
Jag vågar inte bära den ute på gatan.
Sinun täytyy aktivoida javascript selaimessasi voidaksesi käyttää tämän verkkosivuston toimintoja.
Du måste ha javascript aktiverat i din webbläsare för att kunna använda funktionaliteten på denna hemsida.
Muovipussi käyttää leivän pakkaus kestää yli 25-30 prosenttia markkinoista.
Plastpåse användning i bröd förpackningar tar över 25 till 30 procent av marknaden.
Voit myös käyttää metroa kautta ostoskeskuksen jos haluat välttää kävelyä ulkopuolella.
Du kan också få tillgång till tunnelbanan genom köpcentret om du vill undvika att gå utanför.
Tiedät etten saa käyttää korvarenkaita, etkö tiedäkin?
Du vet att jag inte får bära runda örhängen, eller hur?
Saan käyttää muita lahjojani paitsi laulua.
Jag får utnyttja all min talang utom sången.

Tulokset: 18063, Aika: 0.3912

"Käyttää" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää