KAIKKIA RUOTSIKSI

Käännös kaikkia vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 30, Aika: 0.1114

Esimerkkejä Kaikkia käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Kiitän kaikkia puhujia tämän päivän keskustelussa heidän myönteisestä panoksestaan.
Jag vill tacka alla talare i dagens debatt för deras positiva bidrag.
Kiitän lämpimästi kaikkia, jotka ovat tehneet tämän mahdolliseksi.
Jag vill varmt tacka alla som gjort detta möjligt.
Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.
Eventuellt kommer inte alla föpackningsstorlekar att marknadsföras.
Noudata kaikkia lääkärin antamia ohjeita huolellisesti.
Följ alla läkarens instruktioner noga.

EU käyttää kaikkia asiaankuuluvia kansainvälisiä jaalueellisia foorumeita ajaakseen kuolemanrangaistuksen yleismaailmallista poistamista.
EU använder alla relevanta internationella och regionalaforum för att plädera för ett allmänt avskaffande av dödsstraffet.
Hotelli sijaitsee keskeisellä paikalla lähellä kaikkia tärkeimpiä nähtävyyksiä ja yöelämästä.
Hotellet är centralt beläget nära alla stora attraktioner och nattliv områden.
Kokeile kaikkia asetuksia.
Prova alla inställningar.
Haluan kiittää teitä kaikkia osallistumisestanne ja ehdotuksistanne.
Jag vill tacka er alla för era inlägg och förslag.
Pitäisikö heitä kaikkia kieltää hengittämästä?
Skulle vi förbjuda dem att andas helt?
HAFF 2016 kiittää kaikkia festivaaliosallistujia!
Stort TACK till alla våra sponsorer 2016!
En mainitse heitä kaikkia kahdessa minuutissani.
Jag nämner dem inte alla på mina två minuter.
Käytä kaikkia ruiskuja ainoastaan yhteen injektioon.
Använd varje spruta till endast en injektion.
Kiitän kaikkia jäseniä tästä tärkeästä keskustelusta.
Jag tackar samtliga ledamöter för denna viktiga debatt.
Lisäksi presidentti kiitti kaikkia tukholman juhlalle panoksensa antaneita.
Mycket tackvare att de fått hjälp av publicis stockholm.
Ja kaikkia maailman lapsia!
Tillsammans för världens barn.
Haluan onnitella kaikkia kovasta työstä.
Jag vill tacka alla för deras stora arbetsinsatser.
Me olemme yrittäneet kaikkia mahdollisia ratkaisuja, mutta te ette ole hyväksynyt niistä yhtäkään.
Vi har försökt allt möjligt, men du har aldrig varit överens med någon.
Pelaa kaikkia 17:ää saatavilla olevaa peliä.
Spela samtliga 17 tillgängliga spel.
Kiitämme kaikkia kesän 2015 teatterivieraita sekä yhteistyökumppaneita.
Vi tackar alla våra sommarkursdeltagare och ledare 2015!
Emme voi kuitenkaan kannattaa kaikkia mietinnön kohtia.
På vissa punkter kan vi dock inte instämma i betänkandet.
Ei kaikkia, mutta joitakin.
Ja inte alla men några.
Näitä kaikkia on kokeiltu barcelonan prosessissa kohtalaisin tuloksin.
I barcelonaprocessen har man försökt allt detta, med måttliga resultat.
Pelaajia ja kaikkia yksityisiä tietoja suojaavat edistyksellisin tekniikka ja 128-bittinen ssl-salaus.
Spelare och all privat information skyddas av den mest avancerade tekniken och 128-bitars ssl-kryptering.
Samalla haluan kiittää kaikkia parlamentin jäseniä tästä keskustelusta.
Samtidigt vill jag tacka samtliga parlamentsledamöter för denna diskussion.
Kehotan sen vuoksi kaikkia parlamentin jäseniä äänestämään huomenna ppe-de-ryhmän tarkistusta 81 vastaan.
Jag uppmanar därför hela kammaren att rösta emot ppe-de:s ändringsförslag 81 i morgon.
Tämä tarkoittaa kaikkia lainsäädäntöaloitteita koskevia tapauksia.
Det innebär samtliga fall med lagstiftningsinitiativ.
Kaikkkea-hauskaa kaikkia erinlaisia pelejä ja muuta.
Här banor för olika typer av bollspel samt för.
Kiitämme kaikkia asiakkaita yhteisistä vuosista ja toivotamme.
Vi tackar våra besökare för det gångna året och önskar alla en.
Se on melko hyvä sijainti- lähellä kaikkia kauppoja ja ravintoloita.
Området är trevligt, med massor av affärer och restauranger i området.
Haluan varoittaa kaikkia siitä, että etenemme tällä alalla liian nopeasti.
Jag vill varna alla att vi har för bråttom.

Tulokset: 30, Aika: 0.1114

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää