KAKSI JÄLJELLÄ RUOTSIKSI

Käännös kaksi jäljellä vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 53, Aika: 0.0742

Esimerkkejä Kaksi Jäljellä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Yksi mennyt, kaksi jäljellä." tappaja ei ole lopettanut.
En fixad, två kvar." mördaren är inte färdig.
Yksi mennyt, kaksi jäljellä." hän on tappanut toisen jo.
En fixad, två kvar.- han har redan dödat nummer två.
Vain kaksi jäljellä.
Bara två kvar.
Yksi mennyt, kaksi jäljellä.
En fixad, två kvar.

Yksi hoideltu, kaksi jäljellä.
En avklarad, två kvar.
Kaksi tutkittu, kaksi jäljellä.
Två kollade, två kvar.
Kaksi jäljellä.
Viisi hoidettu, kaksi jäljellä.
Fem avklarade, två kvar.
Yksi hoidettu. kaksi jäljellä.
En avklarad, två kvar.
Niitä oli vain kaksi jäljellä.
Det var bara två kvar.
Seitsemän tapettu. kaksi jäljellä.
Sju döda, två kvar.
Patruunan lipas, kaksi jäljellä.
Sexton skott i magasinet. två kvar.
Ja nyt on vain kaksi jäljellä.
Och nu är det bara två kvar.
Niitä oli vain kaksi jäljellä.
Det var ju bara två kvar!
Nyt on vain kaksi jäljellä.
Nu är det bara två kvar.
Minulla on vain kaksi jäljellä.
Jag har bara två kvar.
Kaksi tuhottu, kaksi jäljellä.
Två döda, två kvar!
Vielä kaksi jäljellä.
En upphittad, två kvar.
Yksi selvä, kaksi jäljellä.
En avklarad, två kvar.
Yksi löydetty. kaksi jäljellä.
En avklarad- två kvar.
Vain kaksi jäljellä.
Bara två kvar, ers höghet.
Vain kaksi jäljellä, windu.
Bara två kvar, windu.
Nykyisin niitä on kaksi jäljellä.
Idag finns bara två kvar.
Nykyisin niitä on kaksi jäljellä.
Idag återstår endast två stycken.
Kaksi jäljellä.
Meitä on kaksi jäljellä.
Vi är bara två kvar.
Nykyisin niitä on kaksi jäljellä.
I dag är det bara två kvar.
Kaksi jäljellä!
Kaksi jäljellä.
Kolmanneksi neuvoston on hyväksyttävä kaksi jäljellä olevaa direktiiviehdotusta, joita tarvitaan yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän ensimmäisen vaiheen loppuunsaattamiseksi.
För det tredje måste rådet anta de två återstående förslagen till direktiv vilka behövs för att kunna slutföra den första fasen av det gemensamma europeiska asylsystemet.

Tulokset: 53, Aika: 0.0742

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


"Kaksi jäljellä" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää