KANSSANI RUOTSIKSI

Käännös Kanssani Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 7130, Aika: 0.3269

tillsammans (21) du med (21) med mig (3142) dig med (47) hos mig (78) jag med (4) med min (3)

Esimerkkejä Kanssani käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Tillsammans ( yhdessä , yhteistyötä , yhteensä )
Mutta varmasti te kaikki kanssani toivotatte hänelle onnea.
Men säkert vill vi tillsammans önska henne all lycka.
Laula kanssani II.
Vi sjunger tillsammans II.
Du med
Pelleilet kanssani ja haluat tehdä salaattia.
Plötsligt gullar du med mig och vill göra sallad med mig.
Puhutko minun kanssani?
Pratar du med mig?
Med mig
Kun ensimmäinen yö kanssani, seuraavana päivänä vain katosi ilman sanaa!
Efter första natten med mig, nästa dag bara försvann utan ett ord!
Älä pelleile kanssani, Yuri.
Strula inte med mig, Yuri.
Hos mig
Olit kanssani kylmillä tantereilla.
Du var hos mig på de kalla fälten.
Olet turvassa kanssani, Holly.
Du är säker hos mig, Holly.
Muut lause esimerkkejä
Menetkö naimisiin kanssani, Tess?
Vill du gifta dig med mig, Tess?
Älä pelleile kanssani, Charlie.
Jävlas inte med mig, Charlie.
Menetkö kanssani naimisiin, Lai-chan?
Vill du gifta dig med mig, Lai-chan?
Olet kanssani, kunnes tämä on ohi.
Du är med mig tills det här är över.
Menetkö minun kanssani naimisiin?
Vill du gifta dig med mig?
Oletko sinä onnellinen täällä kanssani?
Är du lycklig här hos mig?
Menisitkö kanssani naimisiin jos kysyisin?
Skulle du gifta dig med mig om jag frågade?
Älä kinaa kanssani, Lena.
Bråka inte med mig, Lena.
Sinä ja parhaat ampujasi jäätte tänne kanssani.
Du och dina bästa skyttar stannar hos mig.
Menetkö naimisiin kanssani, Stephanie?
Vill du gifta dig med mig, Stephanie?
Tänään kanssani on Calvin Roberts, Valon vartija. Menikö oikein?
I dag pratar jag med Calvin Roberts, Ljusets väktare.
Miksi sitten tanssit kanssani?
Varför dansade du med mig?
Jaa edes kanssani muutama drinkki.
Vi kan väl ta några glas tillsammans.
Tuletko kanssani Chicagoon, kuten lupasit?
Flyttar du med till Chicago som du lovade?
Tänään kanssani on Calvin Roberts joka vastaa meyeristien itärannikon liikkeestä.
Vi börjar om. I dag pratar jag med Calvin Roberts den ansvarige för meyeristerna på östkusten.
Lounastatteko kanssani, tohtori?
Ska vi äta lunch tillsammans?
Olen parempi, kun olet kanssani.
Jag är bättre när du är med mig.
Menetkö kanssani naimisiin, Tilde?
Vill du gifta dig med mig, Tilde?
Unissani- jokin on kanssani elossapitokammiossa.
L mina drömmar finns det något hos mig i kapseln.
Miksi olet kanssani?
Varför är du med mig?
Ottaisin hänet suihkuun kanssani,- mutta hän aina pissaa jaloilleni.
Tar jag med honom i duschen, kissar han alltid på mina fötter.

Tulokset: 7130, Aika: 0.3269

S Synonyymit "kanssani"


"Kanssani" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää