KANTAA ASETTA RUOTSIKSI

Käännös kantaa asetta vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 55, Aika: 0.0773

Esimerkkejä Kantaa Asetta käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Sinulla on lupa kantaa asetta, mutta sinun on hankittava oma ase.
Du får bära vapen, men bara ditt eget.
Pitäisikö rikollisten kantaa asetta?
Ska dömda brottslingar bära vapen?
Jos haluan kantaa asetta, lupa pitäisi antaa.
Om jag vill bära pistol borde jag få det.
Sitten astuin palvelukseen ja aloin kantaa asetta.
Så jag tog värvning och började bära pistol.

Mutta detroitissa poliisin täytyy aina kantaa asetta.
Men i detroit måste poliser alltid bära vapen.
Hän ei halunnut enää kantaa asetta.
Han ville inte bära vapen längre.
Hän alkoi kantaa asetta.
Han började bära pistol.
Saan kantaa asetta.
Jag får bära pistol.
En ymmärrä, miksi mies ei voi kantaa asetta.
Jag förstår inte varför en man inte får bära vapen.
Värväytyneillä ei ole lupa kantaa asetta laivalla.
Värvade får inte bära vapen ombord.
Jos haluatte kantaa asetta, palatkaa sinne.
Om ni vill bära vapen bör ni resa hem.
Et saa kantaa asetta, etkä saa palkata aseistettuja vahteja.
Du får inte bära vapen och du får inte hyra vakter att göra det.
Joten he säätivät perustuslain, jonka mukaan jokainen valkoinen mies sai kantaa asetta.
Så de skrev in i grundlagen att alla vita män fick bära vapen.
Hyvänen aika, miten teidän annetaan kantaa asetta?
Herre gud, varför får du bära vapen?
Seriffin kuuluu kantaa asetta.
En sheriff borde bära vapen.
Annatko hänen kantaa asetta?
Tänker du verkligen låta honom bära vapen?
Jopa siviilit saavat kantaa asetta.
Till och med civila får bära vapen.
Hänen ei pitäisi saada kantaa asetta.
Han borde inte få bära vapen.
Miksi hän sai kantaa asetta?
Och han tilläts bära vapen?
Saan kantaa asetta.
Tja, jag får bära vapen.
Tarkoitatko sellaista, jossa- mies kantaa asetta ja on harvoin edes kotona?
Du menar som när mannen bär vapen och nästan aldrig är hemma?
Saatat olla älykäs, mutta minun nörttini kantaa asetta.
Du kanske är smart, men min datornörd bär pistol.
En olisi ikinä uskonut juttelevani näin jollekulle, joka kantaa asetta.
Att jag skulle prata så här med en som bär pistol.
Huonopukuinen tyyppi sveitsin lipun edessä kantaa asetta.
Killen i den fula kostymen framför den schweiziska flagga bär vapen.
Ihmisillä on lupa kantaa asetta.
Folk får bära pistoler.
Aiomme kantaa asetta jatkuvasti.
Vi ska börja bära vapen på heltid.
Solvaukset ja tapa kantaa asetta riittivät pidätykseen.
Utfallen och sättet han bar vapen på räckte för en förseelse.
Tasavero, oikeus kantaa asetta ja koulun rukoukset.
Enhetsskatt, rätten att bära vapen och skolböner.
Hän kantaa asetta.
Saammeko kantaa asetta?

Tulokset: 55, Aika: 0.0773

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

"Kantaa asetta" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää