KAUANKO RUOTSIKSI

Käännös kauanko vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 3411, Aika: 0.0925

Esimerkkejä Kauanko käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Riippuu kauanko viivyt.
Det beror på hur länge du stannar.
Coop, kauanko kestää?
Coop? hur lång tid tar det?
Tiedätkö, kauanko olen halunnut tehdä tuon?
Vet du hur länge jag har velat göra så?
En tiedä, kauanko tämä kestää.
Jag vet inte hur lång tid det här ska ta.

Kauanko minulla on aikaa?
Herregud... hur långt har jag kvar?
Kauanko sinulla on ollut kertomiasi oireita?
Hur länge har du haft dessa symptom?
Kauanko olette tunteneet toisenne?
Hur länge har ni känt varandra?
En tiedä, kauanko siinä meni.
Jag vet inte hur lång tid som går.
Kauanko hän elää?
Hur långt har han kvar?
Kauanko se on juossut?
Hur långt har den sprungit?
Kauanko tämän annetaan jatkua?!
Hur länge ska detta pågå!!
Mutta kauanko se kestää?
Men hur lång tid kommer det att ta?
Kauanko arvioisitte kokemuksenne pohjalta minulla vielä olevan aikaa jäljellä?
Hur långt tror du jag har kvar?
En tiedä kauanko tässä menee.
Vet inte hur lång tid det kommer ta.
Kauanko olette tilannut EUR-OP news -julkaisua?
Hur länge har du prenumererat på EUR-OP news?
Kauanko hän vielä elää?
Hur långt har han kvar?
Kauanko lämpöpumpun asennus kestää?
Hur länge håller vetekudden värmen?
Kauanko siihen menee?
Hur lång tid kommer det ta?
Kauanko ne kestävät?
Hur länge håller dem?
Kauanko he olivat eloisen kanssa?
Hur lång tid var de med eloise?
Kauanko joudumme olemaan täällä, cold shoulder?
Hur långt är straffet, cold shoulder?
Kauanko hän on palvellut teitä?
Hur länge har han tjänat er?
Kauanko rauhoitteen vaikutus kestää?
Hur lång tid innan medlet klingar av?
Kauanko hänellä on?
Hur långt har han kvar?
Kauanko se vie?
Hur lång tid skulle det ta?
Kauanko tähän menee?
Hur långt är det kvar?
Kauanko tiesit siitä?
Hur länge visste du?
Kauanko vielä?
Hur långt kvar?
Kauanko meidän on roikuttava näin?
Hur länge ska vi hänga här?
Kauanko passiin menee?
Hur lång tid tar passet?

Tulokset: 3411, Aika: 0.0925

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää