KEINON SAADA RUOTSIKSI

Käännös keinon saada vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 54, Aika: 0.0941

Esimerkkejä Keinon Saada käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Keksimme jonkin muun keinon saada sinut siihen yhteyteen.
Vi kommer på ett annat sätt att få in er i nexusen.
Taisin keksiä hauskan keinon saada nuoret innostumaan tieteestä.
Mina herrar, jag tror att jag har hittat ett kul sätt att få ungdomar intresserade av vetenskap.
Ehkäpä, mutta keksin varman keinon saada omaisuutenne.
Kanske det, men jag har planlagt ett idiotsäkert sätt att få er förmögenhet.
Hän keksikin toisen keinon saada osuutensa.
I stället hittade han ett annat sätt att få sin beskärda del.

Keksimme keinon saada sinut kotiin.
Vi finner ett sätt att få dig hem.
Keksin vain keinon saada ne.
Jag hittade ett sätt att få tag i dem.
Olen keksinyt keinon saada hänet täältä narniin.
Jag har hittat ett sätt att få hem honom till narn.
Taisin keksiä keinon saada teidät pois sieltä.
Jag har kommit på ett sätt att få ut er därifrån.
Löydän keinon saada kaiken.
Jag hittar ett sätt att få allt.
Keksin keinon saada firma takaisin raiteilleen.
Jag ska hitta ett sätt att få ordning på företaget.
Keksitkö keinon saada minut täältä?
Har du hittat ett sätt att få ut mig härifrån?
Keksin keinon saada sinut sinne.
Jag ska komma på ett sätt att få dit dig.
Keksin keinon saada koulun loppuun.
Jag ska komma på ett sätt att få examen.
Jatka esiintymistä, kunnes keksit keinon saada loput rahat.
Fortsätt uppträda tills du kommer på ett sätt att få resten av pengarna.
Mennään takaisin, jotta voin keksiä keinon saada sinut ulos.
Skicka tillbaka mig till vinden så hittar vi ett sätt att få ut dig.
Älä huoli. tiedän keinon saada rahaa.
Oroa dig inte, jag vet ett sätt att få pengar.
Joten avaa pizzapaikkasi, ja löydämme keinon saada se toimimaan.
Öppna du din pizzeria, och vi hittar ett sätt att få det att fungera.
Tiedän keinon saada se 20 minuutissa.
Jag vet ett sätt att skaffa dem på 20 minuter.
Oletko jo keksinyt keinon saada sairasosaston avaimen?
Har du klurat ut hur du ska få tag på nyckeln?
Keksin keinon saada poikamme takaisin.
Jag vet hur vi får tillbaka vår son.
Mutta walter keksi keinon saada mitä haluamme.
Walter kom på ett sätt att ge oss alla vad vi ville ha.
Keksin keinon saada sitä.
Och jag kom på ett sätt att skaffa det åt henne.
Mutta tulimme löytääksemme keinon saada hänet takaisin kirjaan.
Men syftet att vi kom hit var att hitta en väg att få tillbaka honom i boken.
Koska sinut varastettiin meiltä- ja tarvitsimme keinon saada sinut takaisin.
För att du blev stulen från oss... så vi behövde ett sätt för att få dig tillbaka.
Pystymme varmasti löytämään toisen keinon saada tiedot.
Vi borde finna ett annat sätt att komma åt informationen.
Vuorovesi on laskenut, joten voin viedä sinut takaisin kylään- ja keksimme sitten keinon saada sinut kotiisi.
Det är lågvatten, så nu kan jag köra er alla tillbaka till byn. sen hittar vi ett sätt att få hem er.
Uskon että keksimme keinon saada aseemme ja vakuuttaa jimmylle, kuka rotta oikeasti on.
Vi tror att vi har ett sätt att få tag i våra vapen och övertyga- jimmy om vem tjallaren är.
Ei, mutta kun uskoo työhönsä, etsii keinon saada se toimimaan.
Nej, men när man tror på det man gör så hittar man ett sätt för att få det att fungera.
Mutta he löytävät ja sitten keksimme keinon saada mary margaret ja äitini takaisin.
Men det gör dom, och då listar vi ut hur vi får mary margaret och mamma tillbaka.
Protestoimme kymmenen vuotta ja valitimme oikeuteen kunnes tajusimme ainoan keinon saada heidän huomionsa.
Vi protesterade i tio år tills vi insåg att det bara fanns ett sätt att få deras uppmärksamhet.

Tulokset: 54, Aika: 0.0941

SANATARKASTI KÄÄNNÖS
TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää