KENEN RUOTSIKSI

Käännös kenen vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 3626, Aika: 0.1336

Esimerkkejä Kenen käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Kenen taholta?
Från vem?
Kenen parissa?
Bland vilka?
Se vaikuttaa, kenen kanssa juttelen.
Beror på vem jag pratar med.
Lähti kenen perään?
Jagade vilka?

Kenen puolesta esitämme tämän pyynnön?
För vems skull vädjar vi?
Kysymys kuuluu: kenen pitäisi päättää?
Frågan är: vem skall bestämma?
Kenen kannalta?
För vem?
Kenen vieressä istuit?
Vilka satt du bredvid?
Kenen edessä?
Inför vilken?
Kenen sängyssä nukuit viime yön?
I vems säng sov du i igår natt?
Miten ja kenen kanssa olisi kokemusta, mutta kaikki meni hyvin.
Hur och med vem skulle den erfarenheten, men allt gick bra.
Kenen ne 2 suurempaa ovat?
Vilket av era två organisationer är större.
Kenen kanssa teette yhteistyötä?
Vilka ska vi samarbeta med?
Kenen johdolla?
Under vems överinseende?
Kenen järjestö se on?
Vilken förening är det?
Kenen charlotten?
Vilken charlotte?
Kenen haluaisitte näkevän esityksen?
Vilka föreställningar vill du se?
Mutta kenen syytä tämä on?
Men vems fel är det?
Kenen juhla-asu on suosikkisi?
Vilket klädesplagg är din favorit?
Kenen pitäisi siivota?
Vem ska städa upp?
Ja kenen rahoilla?
Och med vems pengar?
Kenen purple daven?
Vilken purple dave?
Kenen häiden?
Vilket bröllop?
Kenen kanssa olemme tehneet väliaikaiset sopimukset?
Vilka har vi ingått dessa interimsavtal med?
Vekselin jäljennöksessä pitää olla mainittuna, kenen hallussa alkuperäinen vekseli on.
Å avskrift av växel skall angivas, hos vem originalväxeln finnes.
Kenen lauman?
Vilken flock?
Kenen pitäisi olla tästä vastuussa?
Vem ska hållas ansvarig för detta?
Tarkoitan, kenen elämä on niin hyvää?
Jag menar, vems liv är så bra?
Kenen talossa?
Vilket hus?
Kenen kanssa te olette puhuneet?
Vilka har du pratat med?

Tulokset: 3626, Aika: 0.1336

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää