KERTOA RUOTSIKSI

Käännös kertoa vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 11448, Aika: 0.5755

Esimerkkejä Kertoa käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

En voi kertoa enempää tällä hetkellä.
Kan inte berätta mer just nu.
Voin kertoa teille, yksi derminax on todella tehokas!
Jag kan säga er en sak derminax är verkligen effektivt!
Voit kertoa mitkä ovat työnhakusi tavoitteet tai mitä erityisosaamista sinulla on.
Du kan berätta vilka målsättningar du har med jobbsökningen eller vilken specialkompetens du besitter.
Minun täytyy kertoa yhdestä asiasta.
Jag måste tala om en sak.

Arvoisa komission jäsen, voitteko kertoa minulle jotakin myös tästä?
Kan ni också säga mig något om detta, herr kommissionsledamot?
Pitää minun kertoa teille lisää siitä?
Jag ska berätta mer om det där för er.
En voi kertoa enempää tällä hetkellä.
Jag kan inte berätta mer just nu.
Anna vuoren kertoa, mitä sinun tulisi tehdä.
Låt bergen tala om vad du ska göra.
Sillanpää ei osaa kertoa, mistä aine on peräisin.
Sillanpää kan inte säga varifrån narkotikan härstammar.
Se pitäisi ehkä kertoa vielä kerran kaikille kollegoille.
Det kanske man borde meddela alla kolleger ännu en gång.
Minun täytyy kertoa äidillesi.
Jag måste meddela din mamma.
Toivottavasti joku osaa kertoa mikä on vialla.
Förhoppningsvis kan någon förklara vad som blir fel.
Täytyy kertoa yksi juttu.
Måste bara säga en sak.
Sinun täytyy kertoa kaikki.
Du maste tala om allt.
Haluatko sä kertoa jotakin?
Vill du berätta något?
Vain kertoa saapuessaan ja aion vastata kaikkiin kysymyksiin sinulla voi olla.
Bara informera mig vid ankomsten och jag kommer att svara på alla frågor du kan tänkas ha.
Minun pitää kertoa teille jotain.
Jag måste meddela dig en sak.
Tämä meidän tulisi kertoa kaikille niille, jotka eivät vielä ole tyytyväisiä.
Det är detta som vi bör säga till alla dem som ännu inte är nöjda.
Mitä sinä haluat kertoa?
Vad vill du berätta?
Aiotko kertoa, mitä märehdit?
Tänker du tala om vad som trycker dig?
Voisitteko ystävällisesti kertoa mitä se oli?
Kan ni vänligen förklara vad det var?
En voinut kertoa, että olen.
Jag kunde inte avslöja att jag var.
B: kertoa vuoropäällikölle.
B, meddela tjänstgörande kommissarie.
Sitten voinet kertoa miten ampuja pääsi pakenemaan?
Då kanske du kan förklara hur skytten kom undan.
Voisit vähintään kertoa mitä tiedät.
Du kan åtminstone tala om vad du vet.
Aioin kertoa asiasta.
Jag skulle just informera dig, solovar.
Sinun pitää nyt kertoa!
Nu måste du berätta!
Voitteko kertoa minulle tämän?
Kan ni säga mig det?
Voisitteko ystävällisesti kertoa, missä minä olen?
Var snäll och säg var jag är.
Voitteko kertoa sen heille?
Kan ni meddela dem det?

Tulokset: 11448, Aika: 0.5755

"Kertoa" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää