KESTÄÄ RUOTSIKSI

Käännös kestää vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 3485, Aika: 0.2955

Esimerkkejä Kestää käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Raitiovaunulla kestää 15-20 min.
Den spårvagn tar 15-20 min.
Auton vuokraus prosessi kestää enintään 20 minuuttia ja voi ajaa haluttu autossa.
Biluthyrning processen tar högst 20 minuter och du kan köra i din önskade bil.
Koko ohjelma kestää 18 kuukautta 90 op.
Hela programmet varar 18 månader 90 hp.
Kauanko maali kestää?
Hur länge håller färgen?

Tehostuminen kudoksissa kestää yleensä enimmillään 45 minuuttia gadograf- injektion antamisesta.
Vävnadsförstärkningen varar vanligen i högst 45 minuter efter injektionen av gadograf.
Se kestää noin 25min/ 210yen päästä shinimamiya asemalle.
Det tar ungefär 25min/210yen att komma till shinimamiya station.
Menettely kestää noin 30 minuuttia ja suoritetaan paikallispuudutuksessa.
Proceduren tar cirka 30 minuter och utförs med lokalbedövning.
Se kestää useita päiviä.
Den håller flera dagar.
Tehostuminen kudoksissa kestää yleensä enimmillään 45 minuuttia gadovist- injektion antamisesta.
Vävnadsförstärkningen varar vanligen i högst 45 minuter efter injektionen av gadovist.
Tämä vamma voi kestää 4-6 viikkoa ja paranee yleensä itsestään.
Denna lesion kan pågå under 4-6 veckor och vanligtvis läker spontant.
Hoitosi voi kestää enintään 14 vuorokautta.
Behandlingen kan pågå i upp till 14 dagar.
Hän kestää sen.
Han klarar det.
Uusi durex play perfect glide kestää todistetusti kolme kertaa pidempään kuin suosituin vesipohjainen liukuvoiteemme.
Durex play perfect glide håller bevisligen tre gånger längre än vårt bästsäljande vattenbaserade glidmedel.
Äitiysrahakausi kestää noin kolme kuukautta.
Moderskapspenningperioden varar i cirka tre månader.
Matka kestää noin 30 minuuttia.
Överfarten tar ca 30 minuter.
Vieroitushoito kestää pitkään.
Pastöriserat håller länge.
Vanhempainrahakausi kestää noin puoli vuotta.
Föräldrapenningperioden varar i cirka sex månader.
Jokaisen infuusion tulee kestää 30- 60 minuuttia.
Varje infusion skall pågå mellan 30 till 40 minuter.
Koita kestää, maz.
Håll ut, maz!
Maailma kestää sen kyllä.
Världen klarar det.
Se kestää vain muutaman minuutin.
Det tar bara några minuter till.
Koita kestää, winley.
Håll ut, winley.
Sillä hän kestää enemmän kipua kuin te kaksi.
För att hon klarar mer smärta än ni två.
Ohjelma kestää yleensä yhden vuoden.
Programmet varar vanligtvis i ett år.
Kuinka kauan tämä kestää?
Hur länge håller det?
Kuinka kauan tämä kestää?
Hur länge dröjer det?
Hoidon tulee kestää kuusi viikkoa.
Behandlingen skall pågå i 6 veckor.
Se kestää noin 1-2 päivää.
Det tar 1-2 dagar.
Koita kestää, kulta!
Håll ut, raring!
Sieltä se kestää vain noin 25 minuuttia päästä manhattan.
Därifrån tar det bara cirka 25 minuter att komma in manhattan.

Tulokset: 3485, Aika: 0.2955

"Kestää" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää