KIIRE RUOTSIKSI

Käännös kiire vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 1885, Aika: 0.1831

Esimerkkejä Kiire käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Ihmisillä on koko ajan enemmän kiire, ja he kaipaavat arkeen nopeita ratkaisuja.
Människor har hela tiden mera bråttom och de vill ha snabba lösningar i vardagen.
Minulla on kiire, shelby.
Jag är upptagen, shelby.
Uudistuksilla on laajentumista ajatellen kiire.
Det är bråttom med reformerna med tanke på utvidgningen.
Miksi on niin kiire?
Hur bråttom är det?

Kiire ei kuitenkaan merkitse, että rahaa olisi lähetettävä harkitsemattomasti.
Denna brådska betyder likväl inte att man måste skicka pengar utan urskiljning.
Sanoo, että hänelle on kiire, mutta hän ei ole kiertueella.
Han säger att han är upptagen, men han är inte på turné.
Minulla on nyt kiire.
Jag är upptagen just nu.
Mistä moinen kiire, esteban?
Vadan denna brådska, esteban?
Mutta ei meillä kuitenkaan kiire ole!
Men så bråttom har vi ändå inte!
Minulla on kiire.
Jag har inte tid för det här.
Jollei teillä olisi ollut niin kiire, olisimme odottaneet nousuvettä.
Om ni inte hade så bråttom skulle vi ha väntat på högvattnet.
Minulla on kiire tällä viikolla.
Jag är upptagen den här veckan.
Minulla on kiire.
Jag har inte tid med det här.
Miksi tällainen kiire?
Varför denna brådska?
Minulla on kiire williamsin jutun kanssa.
Jag har fullt upp med williams-målet.
Presidentti lockwoodilla oli kiire. häneen ei saatu yhteyttä.
President lockwood var upptagen med inrik esärenden.
Meillä on kiire. menen puhumaan konstaapeli.
Vi har lite bråttom, för jag måste träffa polisassistent.
Ei meillä ole kiire.
Vi har ingen brådska.
On kiire.
Det är bråttom.
Meillä on kiire.
Vi har inte tid, systrar!
Huomenna on kiire.
Vi har fullt upp imorgon.
Minulla on kiire.
Vet du vad, jag har inte tid.
Nyt minulla on kiire.
Nu har jag bråttom.
Ei käy. minulla on kiire töihin.
Jag måste skynda till jobbet.
Ei minulla kiire ole.
Jag har ingen brådska alls.
Asialla on kiire, didi.
Det är lite bråttom, didi.
Meillä on ollut kiire ilahduttaa lapsia.
Vi har fullt upp med att skapa glädje åt barnen.
Kuinka kiire?
Hur upptagen?
Miksi tällainen kiire?
Varför rusa i väg?
Minulla on kiire, mutta haluaisin tosiaan jutella.
Jag har lite bråttom, men jag skulle vilja prata med dig.

Tulokset: 1885, Aika: 0.1831

KATSO MYÖS

Katso myös


"Kiire" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää