KISSOJEN RUOTSIKSI

Käännös kissojen vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 164, Aika: 0.1134

Esimerkkejä Kissojen käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Koirien, kissojen ja frettien tuonti eu-maista suomeen.
Import av hundar, katter och illrar från eu-länder till finland.
Pelaa kissojen, erityisesti sophia.
Spela med katterna, särskilt sophia.
Joidenkin koirien ja kissojen hengitystiheys saattaa laskea.
Hos somliga hundar och katter kan en minskad andningsfrekvens förekomma.
Mikä on kissojen juttu?
Vad är det med katterna?

Kaikki talousvesi, lehmien vesi, kissojen ja koirien vesi.
Allt vårt och kornas vatten. allt hundarnas, katternas och fiskarnas vatten.
Koirien ja kissojen yhteiselo aiheuttaa joukkohysteriaa.
Hundar och katter bor tillsammans- masshysteri.
Kissojen historian.
Katternas historia.
Mistä tiedän, että ette ole kissojen leivissä?
Hur ska jag veta att ni inte jobbar för katterna?
Sitä käytetään koirien ja kissojen hoitoon.
Det används för behandling av hundar och katter.
Vanhapiikataikuri kuolee yksin ja joutuu kissojen syömäksi.
Ungmömagiker dör ensam, uppäten av katter.
Älä astu kissojen päälle.
Trampa inte på katterna.
Siinä on lähinnä kissojen kuvia.
Mest bilder av katter.
Olen kahden kissojen kanssa.
Nu är det bara jag och katterna.
Tai vanhana naisena voin elää vain kissojen kanssa?
Annars blirjag en gammal tant som bara kan leva med katter?
Näin teidät kissojen kanssa myös.
Jag såg dig med alla de där katterna också.
Mutta kasvoin kissojen kanssa.
Men jag växte upp med katter.
Olet siemeneni, matoni, aikaisuuteni, ja kissojen puutteeni.
Min mask, min morgontidighet och brist på katter.
Nuori tyttö kissojen kanssa. C-09.
Ung tjej med katter C-09.
Tänään on kissojen kiitospäivä.
Idag är det tacksägelsedagen för katter.
Jos sana leviää, kaikkien kissojen maine kärsii.
Om det sprids, får alla katter dåligt rykte.
Kotiin kissojen luo.
Jag ska hem till mina katter.
Leikkasin kissojen kynsiä.
Att klippa klorna på katter.
Tulemme rauhallisin aikein kaikkien kissojen ja hiirten puolesta.
Vi kommer i fredliga syften för alla katter och möss.
Hakea kissojen ja koirien kanssa.
Mat till katter och hundar.
Hakea kissojen ja koirien kanssa.
Grupp av katter och hundar.
Pieni ruostumaton teräs kissojen ja lintujen kynsisakset.
Små katter i rostfritt stål och fågelnagelsaxar.
Kahdeksanviikkoisten ja sitä vanhempien kissojen aktiivinen immunisointi.
Aktiv immunisering av katter från 8 veckors ålder.
Ei- aneemisten kissojen kuolleisuus( 50%) väheni 20.
Bland katter utan blodbrist sjönk dödligheten( utan behandling 50%) med 20.
Kissojen pelastamisesta puista,- kadonneiden lelujen etsimiseen.
Från att rädda katter i träd......( mjau) ...till att hitta borttappade leksaker.
Kissojen ihon ja pehmytkudoksen märkäpesäkkeet ja haavat.
Bölder och infekterade sårskador i hud och mjukdelar hos katter.

Tulokset: 164, Aika: 0.1134

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää