KOSKA SE RUOTSIKSI

Käännös koska se vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 4598, Aika: 0.2051

Esimerkkejä Koska Se käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Tämä mietintö on tärkeä, koska se vahvistaa sisämarkkinoita rahoituspalveluiden alalla.
Detta betänkande är viktigt, eftersom det stärker den inre marknaden inom finansiella tjänster.
Siksi perustamissopimus tulisi ratifioida, koska se on edistysaskel.
Fördraget bör därför ratificeras, för det är ett steg framåt.
Haluan sanoa muutaman sanasen merirosvoudesta, koska se liittyy uusimpaan operaatioomme atalantaan.
Låt mig säga något om sjöröveri, eftersom det rör vår senaste operation, atalanta.
Olen aina kannattanut turva-aidan rakentamista, koska se on pelastanut ihmishenkiä kauheilta itsemurhapommituksilta.
Jag har alltid stött säkerhetsstängslet eftersom det har räddat människoliv från självmordsbombares ondska.

Ei, olemme täällä, koska se on vahvin täällä.
Vi är här för det är starkast här.
Mietintö on erittäin ajankohtainen, koska se käsittelee kalastussektorin rakennepolitiikkaa.
Betänkandet är högaktuellt i det att det tar upp strukturpolitik på fiskeriområdet.
Putinilla on huono tiimi, koska se ei ole kyennyt muuttamaan asioita.
Putins team är dåligt eftersom de inte lyckats förändra saker.
Siihen tarvittaisiin tutkimusta, koska se vaikuttaa meihin kaikkiin.
Detta skulle kräva forskning, eftersom det inverkar på oss alla.
Harmi, koska se on kierroksemme seuraava pysähdyspaikka.
Vad synd, för det är nästa stopp på rundturen.
Arvostan sitä, koska se ei ollut helppoa.
Jag förstår att det inte var lätt.
Komissio vastustaa jyrkästi tällaista poikkeusta, koska se ei ole tieteellisesti perusteltu.
Kommissionen motsätter sig starkt ett sådant undantag, eftersom det inte motiveras på vetenskapliga grunder.
Juutalaisuus on itsessään kristinuskon antiteesi, koska se kieltää jeesuksen messiaanisuuden.
Judarna är dömda att dö i sina synder eftersom de inte vill tro på jesus kristus messias.
Siksi koska se on vankila.
Därför att det är ett fängelse.
Älä ole, koska se oli sen arvoista.
Var inte det, för det var värt det.
Summa on arvio, koska se vaihtelee jokaisella kerralla.
Beloppet är en uppskattning då det varierar mellan olika betalningstillfällen.
Mielestäni tämä asia oli tuotava esiin, koska se on saattanut unohtua.
Jag tyckte att jag skulle påpeka detta, för det kan ha glömts bort.
Neuvosto ei ole läsnä, koska se halusi mieluummin osallistua erääseen epäviralliseen kokoukseen.
Rådet är inte närvarande, då det föredrar att delta i ett informellt möte.
Oli vähällä, etten päässyt lennolle, koska se oli varattu liian täyteen.
Jag kom nästan inte med flyget eftersom det var överbokat.
Että taika katoaa, koska se unohtuu ihmisiltä.
Att magin avtar för att folk glömmer.
Komissio on täysin tietoinen näistä kysymyksistä, koska se on saanut ne ja on asettanut ne järjestykseen.
Kommissionen är fullt informerad eftersom de fått frågorna och ordnat dem.
Siksi koska se on nimi.
Därför att det är ett namn.
Koska se oli äitini syntymäpäivä, hän oli ostanut hänelle kukkia!!
Eftersom det var min mors födelsedag, han hade köpt henne blommor!!
Se on epätavallista, koska se on kallista.
Det är ovanligt, för det är kostsamt.
Koska se oli jotain, mitä hän ei ollut koskaan ennen tuntenut.
För att hon kände något som hon aldrig känt förr.
Mais pourquoi? koska se on tärkeätä, madame.
Därför att det är viktigt, madame.
Ehdotuksen ei pitäisi olla kiistanalainen, koska se kuvastaa historiallista tosiasiaa.
Förslaget borde inte vara kontroversiellt då det beskriver ett historiskt faktum.
Miettiä, koska se päättyy?
Att undra när det ska sluta?
Riskiä ei voi poistaa, koska se on osa luonnollista ympäristöämme.
Man kan inte avskaffa riskerna eftersom de är en del av vår naturliga omgivning.
Miehistöjen monikielisyys vakavoittaa nykyisin tätä ongelmaa, koska se haittaa viestintää hätätilanteissa.
De flerspråkiga besättningar som förekommer idag förvärrar problemet, eftersom de försvårar kommunikationen i ett nödläge.
Sijainti on ihanteellinen kaikille liikematkailijoille ja matkailijoita, koska se on keskellä jaipur.
Läget är idealiskt för alla affärsresenärer och turister, eftersom det är mitt i jaipur.

Tulokset: 4598, Aika: 0.2051

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


"Koska se" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää