KOSKA SEN RUOTSIKSI

Käännös koska sen vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 339, Aika: 0.1253

Esimerkkejä Koska Sen käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Äänestin mietintöä vastaan, koska sen ajoitus on tarkistuksista huolimatta huono.
Jag röstade mot betänkandet eftersom det var olägligt, trots alla ändringsförslagen.
Sen parissa on tehtävä enemmän työtä, koska sen on hyödytettävä yrityksiä.
Vi måste arbeta mer på det, för det måste ge upphov till fördelar för företag.
Äänestin edite estrelan mietinnön puolesta, koska sen ajatus on tämänsuuntainen.
Jag har röstat för edite estrelas betänkande eftersom det är ett steg i denna riktning.
Monet elokuva on myös kuvattu täällä, koska sen kauneutta.
Många en film har också filmat här på grund av dess skönhet.

Tämä ei ole myöskään yllättävää, koska sen on laatinut teollisuuden pääosasto.
Det är inte så konstigt heller eftersom det utarbetats av GD industri.
Et halua leikata pehmustetta, koska sen täytyy näyttää täydelliseltä.
Du ska inte skära uppstoppningen för det måste se perfekt ut.
Itkemistä ei sallita, koska sen sanotaan hämmentävän kuolleita.
Att gråta är inte tillåtet, eftersom det sägs förvirra de döda.
Monet elokuva on myös kuvattu täällä, koska sen kauneutta.
Många en film har också filmats här på grund av dess skönhet.
Pitää olla varovainen sen suhteen, mitä haluaa, koska sen voi saada.
Var försiktig med vad du önskar dig för det kan slå in.
Se on aika huolestuttavaa, donnie, koska sen näkeminen on koko työsi.
Det är lite oroväckande, då det är ditt förbannade jobb.
Olemme ylpeitä tästä hankkeesta, koska sen avulla pystymme palvelemaan.
Vi är stolta över det här projektet för det ger oss möjligheten att tjäna.
Monet elokuva on myös kuvattu täällä, koska sen kauneutta.
Många film har också filmats här på grund av dess skönhet.
Sanomme sitä pyroksi, koska sen perse on tulessa.
Vi kallar honom pyro för att hans röv brinner.
Sam karkasi, koska sen perhe kuoli.
Han rymde för att familjen dog.
Koska sen on väliä.
Därför att det betyder något.
Koska sen pitäisi olla.
För det borde det.
Unionin nykyinen lainsäädäntö mahdollistaisi tämän, koska sen puolustuspoliittista säännöstöä ollaan vasta muovaamassa.
Unionens nuvarande lagstiftningskonstruktion tillåter detta, eftersom dess militära dimension fortfarande är under utarbetande.
Se huutaa koska sen vedet tuli!
Nej, hon skriker för att hennes vatten gått.
Koska sen miettiminen on tylsää.
För det är den tråkiga biten.
Koska sen pitäisi olla minun.
För det borde varit mitt.
On ihan järjetöntä haastaa yhtiö, koska sen kahvi on liian kuumaa.
Hur kan du stämma nån för att kaffet är för varmt?
Jäljempänä tullut 1. divisioona kärsi enemmän tappioita koska sen piti palata vielä takaisinkin.
Första divisionen, som kom senare, led stora förluster eftersom den skulle vända tillbaka igen.
Sijainti viisasta suuri, koska sen aivan 7mile rannalla joka on henkeäsalpaava!
Läge klokt det bra eftersom dess rätt på 7mile stranden som är hisnande!
Se ei ole liittovaltio, kuten yhdysvallat, koska sen jnull.
EU är inte en federation som USA eftersom dess medlemsländer förblir oberoende suveräna stater.
Nuken nimi on ruby, koska sen silmät muistuttavat rubiineja.
Jag kallar henne ruby för att hennes ögon liknar rubiner.
Koska sen takia olen yhä täällä.
För det är därför jag fortfarande finns kvar.
Tämä on vielä vaarallisempi, koska sen täytyy olla vahva toimiakseen.
Den här är mer riskabel, eftersom den är så stark.
Se tappoi itsensä, koska sen nimi oli" spagetti.
Katten tog nog livet av sig för att han hette "spaghetti.
Koska sen suu liikkuu sivusuunnassa, eikä ylhäältä alas?
För att munnen rör sig i sidled, i stället för upp och ner?
Maa on hauras, emmekä tiedä, koska sen rajat tulevat vastaan.
Jorden är skör, och vi vet inte när den når bristningsgränsen.

Tulokset: 339, Aika: 0.1253

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää