KOSKA SINULLA EI RUOTSIKSI

Käännös koska sinulla ei vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 53, Aika: 0.098

Esimerkkejä Koska Sinulla Ei käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

En ehdi vahtia sinua, koska sinulla ei ole kavereita.
Jag kan inte vara barnvakt för att du inte har några vänner.
Et muista, koska sinulla ei ole nimeä.
Du minns inte för att du inte har något namn.
Mikä on? pelottaako tai hävettääkö, koska sinulla ei ole suunnitelmaa?
Är du rädd, generad för att du inte har en plan?
Koska sinulla ei ole huumorintajua.
Det är för att du inte har någon humor.

Niin. koska sinulla ei ole moderneja infrapunalaseja.
Det är för att du inte har ultra-infraröd-glasögon.
Roikut kimpussamme, koska sinulla ei ole ketään.
Du klänger dig fast för att du inte själv har någon.
Sinut valittiin, koska sinulla ei ole moraalia.
Du, topher, valdes för att du inte har någon moral.
Koska sinulla ei ole vaihtoehtoja.
Kanske för att du inte har något val.
Koska sinulla ei ole hauskaa, muillakaan ei saisi olla hauskaa.
Bara för att du inte har kul, ska ingen annan få ha kul.
Sanot noin, koska sinulla ei ole seuralaista.
Det säger du bara för att du inte har nån att gå med.
Olet kateellinen koska sinulla ei ole rintoja.
Du är avundsjuk för att du inte har tuttar.
Mutta et voi vähätellä uskoani vain, koska sinulla ei ole sellaista.
Men du får inte förringa min tro bara för att du inte har nån.
Koska sinulla ei ole ystäviä.
För att du inte har några vänner.
Koska sinulla ei ole treffejä?
För att du inte har en träff?
Ajauduit tähän tilanteeseen,- koska sinulla ei ollut valinnanvaraa.
Nancy, du drogs in i det här för att du inte hade något val.
Koska sinulla ei ole luonnetta.
För att du inte har nån personlighet.
Vai pitääkö minun kertoa koska sinulla ei ole tarpeeksi sisua?
Eller måste jag säga det till henne för att du inte vågar?
Koska sinulla ei ole korttia.
För att du inte har något körkort.
Et voi viedä perhettäni, koska sinulla ei ole omaa!
Du kan inte sno min familj bara för att du aldrig hade nån egen!
Siksi koska sinulla ei ollut taitoa.
Det är bara för att ni inte har nån finess.
Kyllä piti, koska sinulla ei ollut- tarpeeksi rohkeutta tehdä sitä.
Jo, jag gjorde det. eftersom du inte hade modet att döda henne själv.
Istut siinä, koska sinulla ei ole muita todisteita carterista.
Ni sitter där för att ni inte har nåt på carter förutom det jag berättar.
Mutta koska sinulla ei ole tekemistä,- voisin yöpyä luonasi.
Jag tänkte att eftersom du inte gör nåt särskilt så skulle jag kunna sova hos dig.
Hän on kuollut, koska sinulla ei ole uskoa.
Han är död därför att du inte har någon tro.
Tapaamme täällä vain, koska sinulla ei ole varaa tarjota lounasta.
Du ville hålla mötet här, eftersom du inte har råd att bjuda på lunch.
Tiedostoa% 1 ei voi tallentaa, koska sinulla ei ole kirjoitusoikeuksia.
Filen% 1 kunde inte sparas, eftersom du inte har nödvändiga skrivrättigheter.
Et puhunut adoptiovanhemmistasi, koska sinulla ei ollut heitä!
Och du pratar aldrig om dina adoptivföräldrar eftersom du inte har några!
Menin asumaan adamin perheeseen, koska sinulla ei ollut ketään.
Jag flyttade till adams familj, eftersom du inte hade nån.
Koska sinulla ei ole perhettä, minä tulin selittämään.
Eftersom du inte har någon familj, ska jag förklara.
Koska sinulla ei ole valinnanvaraa.
Därför att du inte har något val!

Tulokset: 53, Aika: 0.098

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


SYNONYYMIT

S Synonyymit "koska sinulla ei"


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää