KOSKA TYÖSKENTELEN RUOTSIKSI

Käännös koska työskentelen vuonna Ruotsiksi

Tulokset: 72, Aika: 0.3993

Esimerkkejä Koska Työskentelen käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Koska työskentelen abbotille.
Jag jobbar för abbot. släpp mig.
Koska työskentelen täällä.
Puhun englantia, koska työskentelen cancúnissa.
Jag talar engelska, för jag jobbar i cancún.
Koska työskentelen anonyymisti- hän sai kunnian työstäni.
Då jag arbetar anonymt tillföll äran av mitt arbete honom.

En ota ylennystä vastaan, koska työskentelen mieluummin täällä.
Jag tänker inte ta det, för jag vill hellre jobba här med dig.
Pukeudun näin, koska työskentelen pellolla. ei minulla ole muutakaan.
Jag arbetar på åkrarna och har inga andra plagg.
En halua kutsua sitä omakseni, koska työskentelen vähintään kolmen muun kanssa.
Det är inte bara mitt projekt, vi är minst tre som jobbar ihop.
Kumppanuuden puute; tiedän tämän koska työskentelen 2-tavoitteen alueella ja näen nämä asiat käytännössä.
Jag vet detta, för jag arbetar i ett mål 2-område och jag ser dessa saker inträffa.
Koska työskentelen armeijalle täällä, olen valtuutettu tarjoamaan teille tätä:- 14 eekkeriä viljelysmaata vuoren toiselta puolen.
Jag jobbar för militärenhär- och har befogenheter att erbjuda kungadömet- 14 tunnland jord på andra sidan berget.
Harkitsin pariisiin tuloa osana ryhmää, mutta olen erittäin itsenäinen ihminen. olin tottunut kävelemään päivittäin, koska työskentelen postinkantajana.
Jag funderade på en gruppresa men jag är väldigt självständig för jag arbetar som brevbärare i denver och är van att gå.
Koska minä työskentelen kotoa tarvitsemme- vettä, kahvia ja muutaman kurpitsamuffinssin joista niin tykkään.
Eftersom att jag kommer att arbeta hemifrån, så behöver vi vatten, lite kaffe. och pumpamuffins.
Minä, koska näen nälkää, työskentelen.
Jag arbetar för att jag svälter.
Olen sherlock holmes ja työskentelen yksin, koska olen muita älykkäämpi.
Jag heter sherlock och jobbar ensam, eftersom alla andra är så korkade!
Työskentelen kotoa käsin, koska minulla on perheasioita käsiteltävänä.
Jag jobbar hemma för att jag har lite familjesaker att ta hand om.
Koska kirjoitan elokuvaa, ja työskentelen kovasti.
För jag jobbar på en film just nu, och jag jobbar hårt.
Koska työskentelin sängyssä.
För jag arbetade i sängen.
Ehkä koska työskentelit yksin.
Kanske för att du arbetade ensam.
Kukaan ei uskoa sinua, koska työskentelet venäläisille.
Du saknar trovärdighet eftersom du jobbar åt ryssarna.
Koska työskentelet valtiolle, sinun pitää kai kulkea yleisillä?
Eftersom du arbetar för staten, måste du väl använda dig av kollektivtrafiken.
Joten koska työskentelet hallitukselle, minulla ei ole mitään sanottavaa.
att du jobbar statligt... jag har inget att säga.
Asia kiinnostaa minua erityisesti, koska työskentelin 1970-luvulla alankomaiden edustajana yleiskokouksessa.
Jag är särskilt intresserad av det här eftersom jag på sjuttiotalet arbetade som nederländsk representant i generalförsamlingen.
Tiedän asiasta jotakin, koska työskentelin liègen kaupungin pormestarina samanlaisen stadionin valmisteluissa.
Jag vet en hel del om det eftersom jag i egenskap av borgmästare i staden liège arbetat med att förbereda en arena av samma typ.
Millaisia ostoksia teet, miten isolla autolla ajat ja koska työskentelet?
Hur stor bil kör du och när jobbar du?
Koska en työskentele sinulle?
För att jag inte jobbar för dig?
Sinä olet siis sitä mieltä että sinun ei tarvitse tiskata koska työskentelet enemmän kuin minä.
Så du säger alltså att du inte behöver diska... bara för att du jobbar hårdare än mej?
Tällä asialla on itselleni erityinen merkitys, koska työskentelin useita vuosia toimittajana ja tunnen työn perin pohjin.
Eftersom jag själv har arbetat som journalist i många år och verkligen vet vad jobbet handlar om är detta en särskilt viktig fråga för mig.
Kun lähdin mandellkirschneriltä- jotkut firmat eivät edes katsoneet hakemustani, koska- ei millään pahalla, mutta koska työskentelin alaisuudessasi.
När jag slutade på mandell kirschner fanns det några bolag som inte ens ville titta på min jobbansökan. jag vill inte förolämpa dig, men det berodde på att jag jobbade hos dig.
Tarkoitin, että olen todella ylpeä sinusta, koska työskentelet niin kovasti- ja tiedän, että teet sen minun, trentin ja vauvan takia.
Jag är så stolt över dig, för att du jobbar så hårt, och för att du gör det för mig och trent.
Koska et varmasti työskentele miehelleni.
För du arbetar knappast med min man.
Itse asiassa, kyllä voi, koska emme työskentele alaisinasi.
Jo, faktiskt, för vi arbetar inte på dina order.

Tulokset: 72, Aika: 0.3993

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää