KOSKA VOIN RUOTSIKSI

Käännös koska voin vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 67, Aika: 0.0892

Esimerkkejä Koska Voin käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Koska voin puhua hänelle?
Herregud. när kan jag prata med honom?
Ihan vain koska voin.
Koska voin ottaa if lapsivakuutuksen?
När kan man köpa barnförsäkring?
Ihan vain koska voin.
Utan bara för att jag kan.

Koska voin taas.
När kan jag börja.
Hei, isä. koska voin tulla kotiin?
När får jag komma hem?
Koska voin hakea ne?
När kan jag hämta dem?
Koska voin tavata charlien?
När får jag träffa charlie?
Tulin, koska voin läpäistä testit.
Jag kom för att jag kan klara det.
Vain koska voin.
Koska voin aloittaa?
När kan jag börja?
Koska voin nähdä hänet? pian.
När får jag träffa honom?
Koska voin nähdä sen?
När kan jag få se den?
Tehdä hullua, koska voin.
Jag måste få göra något vilt bara för att jag kan.
Koska voin aloittaa?
När får jag börja?
Koska voin auttaa sinua.
För att jag kan hjälpa dig.
Koska voin palata töihin?
När kan jag börja jobba igen?
Koska voin todistaa sen.
För att jag kan bevisa det.
Koska voin tulla käymään toimistollasi?
När kan jag besöka dig?
Koska voin ehkä auttaa.
För att jag kan hjälpa dig.
Koska voin laittaa takaisin hänen mitalinsa?
När kan vi sätta på henne hennes medaljer?
Koska voin tavata hänet?
När kan jag träffa honom?
Koska voin odottaa.
Koska voin tavata bailyn?
När kan jag träffa honom?
Olen sotkenut kaiken ja kirjoitan seiniin, koska voin.
Jag har slagit sönder allt och skrivit på väggarna, för att jag kan.
Koska voin auttaa teitä.
För att jag kan hjälpa er.
Koska voin odottaa suoritusta?
När kan jag vänta mig betalningen?
Koska voin.
Koska voin käyttää tietokonetta?
När kan jag använda datorn?
Koska voin puhua hänen kanssaan?
När kan jag prata med honom?

Tulokset: 67, Aika: 0.0892

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


SYNONYYMIT

"Koska voin" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää