KOTEJA RUOTSIKSI

Käännös koteja vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 113, Aika: 0.1273

Esimerkkejä Koteja käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

He ovat pommittaneet umpimähkään koteja, tappaneet siviiliväestöä ja tuhonneet koko kaupungin.
De har urskillningslöst bombat hem, dödat civila och förstört hela staden.
Kymmeniä koteja on tuhoutunut.
Dussintals hus har förstörts.
Koteja ja infrastruktuuria tuhotaan.
De förstör hem och infrastruktur.
Klassisen moderneja koteja värisilmän seinänpäällysteillä.
Modernt hus med trasparent väggar.

Uusia koteja suunniteltu newbridge ja rathangan 495 uusia asuntoja suunnitteilla newbridge ja rathangan.
Nya bostäder planeras för newbridge och rathangan 495 nya bostäder planeras för newbridge och rathangan.
Rakennamme koteja kodittomille.
Vi bygger hem åt de hemlösa.
Minulla on koteja ympäri maailmaa.
Jag har hemliga hem över hela världen.
Palestiinalaisten koteja varastetaan, ihmiset pakotetaan ulos kodeistaan, ja toivo rauhasta tuhotaan.
Palestinska bostäder stjäls, människor tvingas ut och förhoppningen om fred tillintetgörs.
Muutamia koteja on poltettu.
Flera hus har redan brunnit upp.
Muutamia koteja sytytettiin palamaan.
En del av husen sattes i brand.
Suuri määrä koteja, kauppoja ja moskeijoita on romahtanut.
Många bostäder och affärsrörelser samt kyrkans mittskepp förstördes.
Olisin kiinnostunut, että millaisia koteja teillä on?
Vilka typer av hus är du intresserad av?
Katso nyt noita koteja.
Titta på de här husen.
Hänellä on koteja ympäri maailmaa.
Hon har hem över hela världen.
Rakennan koteja perheille.
Jag bygger hem åt familjer.
Yli 50 selittämätöntä tulipaloa oli syttynyt- ja tuhonnut koteja.
Över 50 oförklarliga bränder hade brutit ut och orsakat stor skada på husen.
Useita koteja poltettiin.
Flera hus brändes.
Nuohan ovat asuinalueita. tuhansia koteja pitäisi tuhota.
De är alla bostadsområden, så tusentals bostäder måste förstöras, skulle inte de?
Koteja tuhoutuu, miljardien vahingot, kymmenettuhannet ilman sähköä.
Förstörda hem, skador för miljarder, tiotusentals strömlösa.
Näin sinun polttavan koteja ja tappavan monia viattomia.
Jag såg er bränna hus och hugga ner många oskyldiga bybor.
Koteja ja henkiä menetettiin.
Bostäder och liv förlorades.
Miksi tuhlasimme aikaa ja ryöstimme koteja?
Hur kunde vi ödsla så mycket tid på inbrott i bostäder?
Lydia myy koteja rantsulla.
Lydia säljer hus på beachen.
Koteja, kirkkoja ja luostareita rosvotaan ja tuhotaan kristillisissä yhteisöissä.
Hem, kyrkor och kloster i kristna samhällen plundras och förstörs.
Vaihdoimme koteja kahdeksi viikoksi.
Vi bytte hus två veckor.
Esimerkkinä voidaan mainita joet, jotka tuhosivat koteja ja omaisuutta.
Som exempel kan nämnas de floder som förstörde hem och egendom.
Esittelemme koteja tuntemattomille ihmisille.
Vi visar hus för människor vi inte känner.
Palestiinalaisten maata ja koteja otetaan jatkuvasti haltuun.
Palestinsk mark och palestinska hem beslagtas ständigt.
Yhdessä rakennamme edullisia koteja kaikille.
Tillsammans bygger vi prisvärda hem för alla.
Ihmiset ostavat koteja.
Folk köper hus.

Tulokset: 113, Aika: 0.1273

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää