KUINKA KAUAN RUOTSIKSI

Käännös kuinka kauan vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 2183, Aika: 0.1017

Esimerkkejä Kuinka Kauan käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Mutta kuinka kauan?
Men hur länge?
Kotoutumissuunnitelman kesto riippuu siitä, kuinka kauan tarvitset tukea kotoutumisessa.
Integrationsplanens längd beror på hur lång tid du behöver stöd för din integration.
Saa nähdä kuinka kauan kestää.
Får se hur länge det håller.
KYLLÄ/EI kuinka kauan?
JA/NEJ för hur lång tid?

Herra, palaja jälleen. voi, kuinka kauan? armahda palvelijoitasi.
HERRE, vänd åter. huru länge dröjer du? förbarma dig över dina tjänare.
Arvoisa puhemies, kuinka kauan voimme jatkaa yhteistyötä angolan kanssa?
Herr talman! hur länge kan vi fortsätta samarbetet med angola?
Vuokranantajan irtisanomisaika riippuu siitä, kuinka kauan vuokrasopimus on ollut voimassa.
Hyresvärdens uppsägningstid beror på hur länge hyresavtalet varit i kraft.
Kuinka kauan kävelit noilla?
Ja. hur långt gick du i de där?
Hän jopa tiesi, kuinka kauan siihen menee.
Hon visste till och med hur lång tid det skulle ta.
Kuinka kauan te vaivaatte minun sieluani ja runtelette minua sanoillanne?
Huru länge skolen i bedröva min själ och krossa mig sönder med edra ord?
Kuinka kauan tulokset säilyvät?
Hur länge håller resultatet?
Ja minun sieluni on kovin peljästynyt. voi, herra, kuinka kauan?
Ja, min själ är storligen förskräckt; ack HERRE, huru länge?
Joten haluat tietää kuinka kauan voit ajaa ystäväsi autolla ilmaiseksi?
Du vill alltså veta hur långt du kan köra din väns bil gratis.
Kuinka kauan siitä on?
Sa hur längesen är det?
En tiedä kuinka kauan tämä kestää.
Jag vet inte hur lång tid det här kommer att ta.
Kuinka kauan te tuomitsette väärin ja pidätte jumalattomain puolta?" sela.
Huru länge skolen i döma orätt och vara partiska för de ogudaktiga? sela.
Kuinka kauan aiot olla täällä?
Alice? -hur länge ska du vara här?
Tiedän kuinka kauan siitä on.
Jag vet precis hur längesen det var.
Kuinka kauan tämä kestää?
Hur lång tid tar det?
Kuinka kauan kohtaus kesti?
Hur långt var anfallet?
Kuinka kauan viivyt?
Hur länge blir du kvar?
Kuinka kauan olet ollut kuollut?
Paulson. -hur länge har du varit död?
Tiedätkö kuinka kauan edellisestä julkaisustasi on?
Vet du hur längesen det var du fick nåt publicerat?
Kuinka kauan he meinaavat täällä olla?
Hur länge ska de vara inne?
Kuinka kauan voin käyttää kuvia?
Hur lång tid tar det att få bilderna?
Kuinka kauan?
Kuinka kauan minun täytyy nähdä sotalippua, kuulla pasunan ääntä?
Huru länge skall jag se stridsbaneret och höra basunljud?
Kuinka kauan aikaa hänellä on?
Hur långt är det gånget, mathesis?
Kuinka kauan kestää mennä avaruuteen?
Hur lång tid tar det att komma till rymden?
Kuinka kauan te olette tunteneettoisenne?
Den är bra. -hur länge har ni känt varandra, då?

Tulokset: 2183, Aika: 0.1017

KATSO MYÖS

Katso myös


SANATARKASTI KÄÄNNÖS

"Kuinka kauan" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää