KUKAAN RUOTSIKSI

Käännös kukaan vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 6466, Aika: 0.1171

Esimerkkejä Kukaan käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Kuitenkin vaikka kukaan käyttää konettaRNG edelleen valita numerot.
Men även om ingen använder maskinen RNG fortsätter att plocka siffror.
Tietääkö kukaan mitä tarkoitan?
Förstår någon vad jag menar?
Miksei kukaan ollut kertonut tätä minulle aiemmin?
Varför har ingen sagt det till mig tidigare?
Miksei kukaan ollut kertonut tätä minulle aiemmin?
Varför har ingen berättat det för mig tidigare?

Tiedätte itse paremmin kuin kukaan muu, mistä asiassa on kyse.
Ni känner bättre än några andra till vilka frågor det gäller.
Voiko kukaan sanoa, että kyseistä edistystä tapahtuu tänä päivänä?
Kan någon hävda att det görs framsteg i dag?
Vastustaako kukaan sitä, että jäsen lambert esittää tämän suullisen tarkistuksen?
Finns det några invändningar mot att lambert lägger fram ett muntligt ändringsförslag?
Voiko kukaan todella sanoa niin?
Kan någon verkligen påstå det?
Sääli, ettei kukaan kuunnellut meitä.
Det är synd att ingen lyssnade på oss.
Kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta jokainen voi tehdä jotain.
Man kan inte göra något för alla, men alla kan göra något för någon.
Siinä vaiheessa tuskin kukaan eurooppalainen oli kiinnostunut talous- ja rahaliittoprosessista.
Vid den tiden var nästan inga européer intresserade av utvecklandet av en ekonomisk och monetär union.
Onko kukaan tehnyt vastaavaa aiemmin?
Har ni gjort något liknande tidigare?
Ei niiltä kukaan välty.
Ingen undkommer den längre.
EN vastustaako kukaan?
Finns det några invändningar?
Miten kukaan voi olla tästä yllättynyt?
Varför skulle någon förvåna sig över detta?
Oliko kukaan" teloittajaksi" epäillyistä jääkäripataljoonassa 1 14?
Fanns några av de extermlnator- misstänkta... -...i 1 44 ranger batallion?
Haluaako kukaan juotavaa?
Vill någon ha något att dricka?
Ikävää, ettei kukaan ole tuonut tyttäriään.
Synd att inga tagit med sig döttrar.
Ja miksei kukaan ole koskaan kertonut tästä minulle?
Och varför har inget berättat det här för mig?
Kukaan ihmisistä ei loukkaantunut.
Ingen människa har skadats.
Tietäisikö kukaan, mikä voisi olla vikana?
Vet någon vad som kan vara fel?
Onko kukaan sinisilmäinen?
Har inga blå ögon?
Aikooko kukaan vastustaa esitystä?
Vill någon motsätta sig förslaget?
Kukaan ei halua tietää trend stonesta, ei kukaan täällä.
Ingen vill veta något om treadstone. inte här.
Kyseleekö kukaan?
Någon frågar några frågor?
Kukaan ei välittänyt kambodžasta.
Ingen brydde sig om kambodja.
Me pidämme huolen, ettei kukaan tule sisään. hän ei odota sinulta mitään.
Han väntar sig inget från dig, okej?
Haluaako kukaan syötävää tai juotavaa?
Rosario. vill någon ha något att äta eller dricka?
Ei se mitään. kukaan ei kuuntele.
Det gör inget, ingen lyssnar.
Vastaus on, ettei kukaan.
Svaret är ingen.

Tulokset: 6466, Aika: 0.1171

KATSO MYÖS

"Kukaan" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää