KUN SEURAAVAN KERRAN RUOTSIKSI

Käännös kun seuraavan kerran vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 74, Aika: 0.0864

Esimerkkejä Kun Seuraavan Kerran käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Lähde tästä metsästä,- sillä kun seuraavan kerran tapaamme, minun täytyy tappaa sinut.
Lämna denna skog... för nästa gång vi möts måste jag döda dig.
Mitä tapahtuu, kun seuraavan kerran sukellan?
Vad händer nästa gång jag dyker?
Kun seuraavan kerran kirjaudut tietokoneeseen, näyttöön tulee työpöytä.
Nästa gång du loggar in på datorn visas skrivbordet.
Kun seuraavan kerran kirjaudut CRM onlineen, paikalliset tiedot synkronoidaan CRM onlinen kanssa.
Nästa gång du loggar in på CRM online synkroniseras lokala data med CRM online.

Kun seuraavan kerran tapaamme- emme käytä nyrkkejämme.
Nästa gång vi ses... räcker inte knytnävarna till.
Kun seuraavan kerran käsken tehdä jotakin, tee se!
Nästa gång jag säger åt dig att göra nåt ska du bara göra det!
Kun seuraavan kerran kaipaan naisellista apua- pyydän sinua ja feziä.
Nästa gång jag behöver kvinnlig hjälp ska jag be dig och fez.
Pyydä partaterääsi, kun seuraavan kerran viillät itseäsi.
Du kan väl fråga ditt rakblad nästa gång du skär dig själv.
Kun seuraavan kerran pyydän.
Nästa gång jag ber dig.
Kun seuraavan kerran näimme sinut, olit vanha mies, koditon, vuonna 1996.
Nästa gång vi såg er var ni gammal uteliggare år 1 996.
Kun seuraavan kerran jätät kertomatta.
Nästa gång du inte berättar.
Kun seuraavan kerran näen sinut, en ehkä ole yhtä ystävällinen.
Nästa gång vi ses är jag kanske inte lika vänlig.
Kun seuraavan kerran näet kananjalan, saatat tarvita apua.
Nästa gång du ser en hönsfot kanske du behöver lite hjälp.
Kun seuraavan kerran saatte hienon ajatuksen, pitäkää se itsellänne.
Nästa gång ni får en snilleblixt, var vänlig behåll den för er själv!
Haluan pyytää anteeksi, kun seuraavan kerran tapaatte.
Låt mig be om ursäkt nästa gång ni ska ses.
Kun seuraavan kerran puhumme, se voi olla puhelimitse lasiruudun läpi.
Nästa gång vi pratar kan vara genom en glasruta i telefon.
Kun seuraavan kerran tapaamme?
Nästa gång vi möts.
Kun seuraavan kerran saat huippuidean, älä tee sitä.
Nästa gång du får en god idé, så genomför den inte.
Täytyy tarkistaa kun seuraavan kerran menen.
Ska kolla upp det nästa gång jag går dit!
Kerro, kun seuraavan kerran teet noin!
Tala om för mig nästa gång du tänker göra det!
Muista se, kun seuraavan kerran tapaatte.
Kom ihåg det nästa gång ni ses.
Kuuntelen sen, kun seuraavan kerran tulen tänne.
Så kan jag lyssna på den nästa gång jag är här.
Täytyypä muistaa, kun seuraavan kerran läpsitään.
Jag får tänka mig för vid nästa örfil.
Kun seuraavan kerran olet tielläni,- kevennä kaasujalkaa.
Nästa gång...håll hastigheten. jag skiter i vem du är.
Kun seuraavan kerran halusin keittoa, matkin häntä.
Så nästa gång jag ville ha soppa, kopierade jag honom.
Ole sen näköinen kuin kuuluisit johonkin mahtavaan klubiin 20-luvun pariisissa, kun seuraavan kerran menet naamiaisiin!
Se ut till att höra hemma på en cool klubb i 20-talets paris nästa gång du ska på maskerad!
Voit tallentaa vienti- tai tuontitoiminnon ja käyttää tallennettua toimintoa uudelleen, kun seuraavan kerran haluat suorittaa saman tehtävän.
Du kan spara en import- eller exportåtgärd och sedan återanvända den sparade åtgärden nästa gång du behöver utföra samma uppgift.
Toivon, että kun seuraavan kerran käsittelemme ilmastonmuutosvaliokunnan perusteellista mietintöä, saamme mahdollisuuden esittää hieman monipuolisempia näkökantoja.
Jag hoppas att vi nästa gång, när vi behandlar det fullständiga betänkandet från utskottet för klimatförändringar, får möjlighet att föra fram en något bredare uppsättning argument.
Aioin antaa sen, kun seuraavan kerran ajan nurmen, mutta olette täällä...- ruusu.
Jag tänkte ge den till dig nästa gång jag klippte gräset, men nu när du är här.
Pysy kaukana laurelista tai kun seuraavan kerran katoat,- varmistan sen olevan pysyvää.
Håll er borta från, laurel, annars svär jag på att nästa gång ni försvinner är det för gott.

Tulokset: 74, Aika: 0.0864

KATSO MYÖS
SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


"Kun seuraavan kerran" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää