KUN TARVITSEN RUOTSIKSI

Käännös kun tarvitsen vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 51, Aika: 0.0917

Esimerkkejä Kun Tarvitsen käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Missä on takkini, kun tarvitsen sitä?
Var är min jacka när jag behöver den?
Nukutko aina, kun tarvitsen sinua?
Sover du alltid när jag behöver dig?
Juuri kun tarvitsen aikaa ajatella, hän alkaa yhtäkkiä puhua.
Precis när jag behöver tid att tänka, börjar hon plötsligt kommunicera.
Et kieltäydy kun tarvitsen sinua.
Neka mig aldrig när jag behöver dig.

Aina paikalla kun tarvitsen sinua.
Alltid där när jag behöver dig.
Kuinka voit mennä, kun tarvitsen sinua?
Hur kan du åka när jag behöver dig här?
Missä hän on, kun tarvitsen häntä?
Var är hon när jag behöver henne?
Joskus, kun tarvitsen.
Nähdään kun tarvitsen lisää vaatteita.
Vi ses när jag behöver mer kläder.
Otan yhteyttä sinuun kun tarvitsen sinua.
Jag kontaktar dig när jag behöver dig.
Missä on dynamiitti jones, kun tarvitsen häntä?
Var är dynamite jones när jag behöver honom?
Annan signaalin, kun tarvitsen sinua.
Jag signalerar när jag behöver dig.
Koska hän on paikalla kun tarvitsen häntä.
För när jag behöver honom, så är han där.
Kun tarvitsen apua, pyydän sitä.
När jag behöver hjälp, så ber jag om den.
Kiitos. olet aina tukenani, kun tarvitsen sinua.
Tack, för att du alltid finns där när jag behöver dig.
Kutsun teidät, jos ja kun tarvitsen teitä.
Jag ropar på dig om och när jag behöver dig.
Mene kotiin. soitan, kun tarvitsen sinua.
Åk hem, jag ringer när jag behöver dig.
Et ole koskaan paikalla kun tarvitsen sinua.
Du är aldrig där när jag behöver dig.
Sinun pitää jäädä, kun tarvitsen sinua!
Du måste vara här nu när jag behöver dig!
Katson sitä aina, kun tarvitsen rohkeutta.
Jag tittar på den när jag behöver mod.
Ainoastaan kun tarvitsen takuurahat.
Bara när jag måste ut ur finkan.
Missä olet, kun tarvitsen?
Var är du när jag behöver dig?
Kutsun sinua, tohtori, kun tarvitsen.
Ni skall bli kallad, när ni behövs.
Kun tarvitsen vapaata, täytän lomakkeen henkilöstöpuolelle.
Behöverjag ledigt, begärjag det på personalavdelningen.
Kun tarvitsen sellaista, niitä lojuu yllin kyllin maassa.
När jag väl behöver en så ligger det många på marken.
Haluan vain tietää joudunko tekemään näin aina, kun tarvitsen ruokarahaa?
Jag vill bara veta. måste jag göra det här varje gång jag behöver pengar?
En halua ottaa suihin aina, kun tarvitsen rahaa.
Jag vill inte suga av dig varje gång jag behöver pengar.
Hassua, olet aina poissa mutta paikalla, kun tarvitsen sinua.
Lustigt, va, att du alltid är borta, men är här när jag behöver dig?
Nyt kun tarvitsisin sinua, en voi soittaa sinulle.
I en tid när jag behöver dig kan jag inte kalla på dig.
Sitten kun tarvitsin häntä, en löydä häntä mistään.
Men när jag behöver honom är han puts väck.

Tulokset: 51, Aika: 0.0917

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


SYNONYYMIT

S Synonyymit "kun tarvitsen"


"Kun tarvitsen" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää