KUNNIALLISTA RUOTSIKSI

Käännös Kunniallista Ruotsiksi

Tulokset: 76, Aika: 0.107

Esimerkkejä Kunniallista käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Hederliga
Tapa viisi kunniallista ihmistä.
Låt fem hederliga personer dö.
Et taida hankkia kunniallista työpaikkaa?
Och du tar nog inget hederligt jobb.
Respektabel
Sinusta ei tule ikinä kunniallista, Belle.
Du kommer aldrig att bli respektabel, Belle.
Se on ihan kunniallista.
Det är fullt respektabelt.
En hederlig
He kiusasivat kunniallista naista.
De bråkade med en hederlig kvinna.
Ammun sinulta kallon mäsäksi jollet hanki kunniallista työtä.
Jag blåser skallen av dig, om du inte tar ett hederligt jobb.
Heder
Vankeus ei ole kunniallista.
Det finns ingen heder i att förbli fångar.
Kunniallista on katsoa vihollistaan silmiin.
Heder är att se fienden i ögonen!
Ärbart
Ilmeisesti jotkut teistä luulevat, että Myers on tekemässä jotain kunniallista.
Uppenbarligen tycker vissa av er att Myers gör nåt ärbart.
Kunniallista kuolemaa.
En ärbar död.
Muut lause esimerkkejä
Häviäminen voi olla joskus kunniallista, mutta te olitte varsinainen voittaja.
Det kan ibland vara hedervärt att förlora, men i sakfrågan har ni vunnit.
Häviäjien joukoissa pysymisessä ei ole mitään kunniallista.
Det finns inget hedervärt i att tillhöra förlorarna.
Kunniallinen kuolema on pään katkaisu. Mutta... et ansaitse kunniallista kuolemaa.
Ett hedervärt sätt att dö är att halshuggas men, du förtjänar inte att dö hedervärt.
Teit vain sen, minkä ajattelit olevan kunniallista,- olen varma siitä.
Du gjorde det du trodde var hedervärt.
Tämä on kunniallista seutua!
Det här är ett respektabelt kvarter, för helvete!
Vaimoni saa luvan elää kunniallista elämää purkamalla autoja osiin.
Min fru ska leva ett respektabelt liv bland slaktade bilar.
En ole nainen, joka piinaa kunniallista miestä.
Jag är inte den sortens kvinna som plågar en respektabel man.
Kunniallista kuolemaa ei ole.
Det finns ingen hedervärd död.
Kuinka elää kunniallista elämää.
Och hur man lever ett hedervärt liv.
Siinä, mitä aiot, ei ole mitään kunniallista.
Det finns ingen heder i det du tänker göra.
Kurjuudessa ei ole mitään kunniallista.
Det finns inget ärofullt med lidande, Richard.
Tämän talon väki on kunniallista.
Det här är ett anständigt hus. Visste du inte det?
Englannin kirkossa on vain kunniallista väkeä.
Engelska kyrkan har bara rekorderligt folk som håller på formerna.
Kunniallista. Jatkakaa niin.
Hoppas det fortsätter så.
Siten se on kunniallista.
Det är heder i det.
Niin, vanhojen miesten kurkkujen leikkaa- misessa ei ole mitään kunniallista.
Det finns ingen ära i att döda gamla män.
Kunniallista, vahvaa ja komeaa miestä.
Nån som är rättskaffens, stark och snygg.
Kunniallista kuolemaa ei olekaan.
Det finns ingen ärofylld död.
Isäni opetti, että on kunniallista kuolla taistelussa.
Min far lärde mig att det var ärorikt att dö i strid.
Vaikka olisimme epäonnistuneet,- se olisi ollut kunniallista.
Sen, även om vi hade misslyckats, skulle det ha varit med heder.

Tulokset: 76, Aika: 0.107

Katso myös


kunniallista elämää
ärligt liv ett hederligt liv ett respektabelt liv ett hedervärt liv
kunniallista työtä
respektabelt arbete hedervärt arbete hederligt jobb
ei ole mitään kunniallista
är inte hedersamt finns ingen ära finns ingen heder har ingenting heder det finns inget ärofullt

"Kunniallista" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää