KUOLLA RUOTSIKSI

Käännös kuolla vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 5330, Aika: 0.2745

Esimerkkejä Kuolla käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Voiko influenssaan kuolla?
Kan man av influensa?
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, toivon ei pidä antaa kuolla.
Herr talman, herr kommissionär! hoppet får inte .
Sinun olisi pitänyt kuolla siinä bussissa.
Du skulle ha dött på den där bussen.
Voi luoja, mikset voisi vain kuolla?
Herregud, varför dör du inte bara?

Sinunkin olisi pitänyt kuolla siinä räjähdyksessä!
Du borde ha dött i explotionen!
Pikkulapset voivat siis hyvinkin kuolla siihen.
Småbarn kan alltså mycket väl av det.
Nyt hän voi kuolla.
Nu dör han kanske.
Syntyä, elää ja kuolla.
Födas, leva och .
Hän saattaa kuolla ennen sitä.
Han kan vara död vid det laget.
Sookie olisi voinut kuolla siinä kolarissa.
Sookie kunde ha dött i den bilkraschen.
Tahdon vain kuolla.
Jag vill bara .
Hän voi kuolla puolen vuoden sisällä.
Han kan vara död om ett halvår.
Olisin voinut kuolla.
Jag skulle ha dött.
Taidan kuolla nyt.
Jag dör nu...tror jag.
Jos minun täytyy kuolla.
Om jag måste dö...- ja?
Olisin voinut kuolla.
Jag kunde ha dött.
Mikset sinä voi kuolla?
Varför dör du inte?
Kun ihmiset käyttävät väärennettyä lääkettä, he saattavat kuolla; se on erittäin vaarallista.
När människor använder ett förfalskat läkemedel kan de - det är oerhört farligt.
En halua kuolla ja jättää tätä valhetta taakseni.
Jag vill inte dö... och lämna efter mig denna lögn.
Sinun piti kuolla!
Du ska vara död!
Hän ansaitsee kuolla.
Hon förtjänar att dö.- nej!
Ei hän voi kuolla.
Han kan inte vara död.
Hitlerin mielestä he ansaitsivat kaikki kuolla.
Enligt hitler förtjänade de alla att .
Hän oli kuolla nälkään ja janoon.
Hon var döende av hunger och törst.
En halua kuolla tuntematta sen lämpöä kasvoillani.
Men jag vill inte dö. utan att ha kännt värmen mot mitt ansikte.
Minun olisi pitänyt kuolla heidän mukanaan.
Jag borde ha dött med dem.
Mikseivät he kuolla kupsahda?
Varför dör de bara inte?
He halusivat kuolla syyllisyydestä, ei rakkaudesta.
De var redo att dö... men av skuld, inte kärlek.
Sen takia hän taisi kuolla.
Det var nog därför han dog.
On vaikea kuolla- kun hra tarzan on lähellä.
Det är svårt att dö... när mr tarzan är här.

Tulokset: 5330, Aika: 0.2745

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää