KUTSUNEET RUOTSIKSI

Käännös kutsuneet vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 87, Aika: 0.1128

Esimerkkejä Kutsuneet käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Eräät ovat kutsuneet niitä vallankumoukseksi, toiset sisällissodaksi.
En del har kallat dem en revolution och andra ett inbördeskrig.
Olemme kutsuneet tätä" sopimusten yhteentoimivuudeksi.
Vi har kallat detta kontraktsbunden driftskompatibilitet.
Miksi ette kutsuneet minua?
Varför bjöd ni inte mig?
Olimme kutsuneet teidät paikalle klo 17.30.
Vi hade kallat er till kl. 17.30.

Ette kutsuneet minua- joten tulin kuokkimaan!
Du bjöd inte mig, sä jag tog mig in brakvägen!
Äänet eivät kutsuneet minua eikä mitään sellaista.
Jag hörde inga röster som kallade på mig eller nåt sånt.
Pandora ja hänen miehensä ovat ehkä kutsuneet otuksen mutta minä voin hallita sitä.
Pandora och hennes man må ha kallat på varelsen men jag kontrollerar den.
Tämän vuoksi emme kutsuneet teitä häihin.
Det var därför vi inte bjöd dig på bröllopet.
Jos olisimme kutsuneet sinut vegasiin häihimme, olisitko tullut?
Om vi hade bjudit dig till vegas för att se oss vigas, hade du kommit?
Haamut eivät kutsuneet niitä miehiä, vaan sinä, käyttäen hyväksesi heidän epätoivoaan.
Ingen spöken kallade på de här männen. du utnyttjade deras förtvivlan.
Olemme kutsuneet häntä D. gibbonsiksi.
Vi har kallat honom för D. gibbons.
Fargo, he eivät kutsuneet minua päälliköksi.
De kallade inte mig för' chefen.
Emme olisi kutsuneet teitä, ellei tilanne olisi kiireellinen.
Vi skulle inte ha kallat på er om inte situationen krävt det.
Jotkut ovat kutsuneet vakaussopimusta typeräksi.
En del har kallat pakten obegåvad.
Tiedättehän... sillä uudella nimellä, jolla olette kutsuneet minua.
Du vet, det-det-det nya namnet som ni har kallat mig.
He eivät kutsuneet haastatteluun.
De kallar mig inte ens på intervju.
He eivät kutsuneet kahmunrahia luotettavaksi turhan takia.
Okej, jag kallas inte kahmunrah den pålitlige för intet.
Kiintoisa fakta nimityksistä:- englantilaiset ovat kutsuneet sitä soodaksi.
En intressant detalj om namnets ursprung är att det kallades "soda" av engelsmännen.
Teillä on juhlat, ettekä kutsuneet meitä.
Ni har fest, men bjöd inte oss.
Olemme kutsuneet amerikan ja euroopan teollisuuden ensimmäiseen pyöreän pöydän keskusteluun.
Vi har inbjudit den amerikanska och den europeiska industrin till ett första round table.
Olemme kutsuneet työmarkkinaosapuolet komissioon.
Vi har bjudit in arbetsmarknadens parter till kommissionen.
Arvoisa puhemies, olemmeko kutsuneet neuvoston tähän keskusteluun?
Herr talman! har vi bjudit in rådet att delta i denna debatt?
Olemme kutsuneet kaikki kolme european development days -tapahtumaan.
Vi har bjudit in alla tre till de europeiska utvecklingsdagarna.
Olemme kutsuneet teidät juhlimaan kuningaskunnan perillisen syntyä.
Vi har bjudit in er idag för att fira detta kungarikes ätt.
Nämä pikku melonit ovat kutsuneet minua koko illan.
Dina pumpor har kallat på mig hela kvällen.
Emme olisi kutsuneet teitä ellei asia olisi äärimmäisen tärkeä.
Vi skulle inte ha kallat in er om det inte var mycket viktigt.
Olemme kutsuneet zambezin kuningas mulambonin vierailulle englantiin.
Så vi har beslutat att bjuda hit kung mulambon av zambezi den 23:e.
Ettekö te kutsuneet minua tänne?
Umgås ni utan att bjuda mig?
Olemme kutsuneet itsemme yökylään.
Vi har bjudit in oss själva att få sova över.
Miksette kutsuneet kyttiä, kun ne oli täällä?
Varför ropade ni inte på snuten när de var här?

Tulokset: 87, Aika: 0.1128

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää