KUULUU RUOTSIKSI

Käännös kuuluu vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 8311, Aika: 0.3711

Esimerkkejä Kuuluu käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Meitä koskeva kysymys kuuluu, mihin tämä kaikki johtaa?
Frågan för oss är: vart leder allt detta?
Kysymys kuuluu, mikä tämä on?
Frågan är vad som är det?
Hauta kuuluu korkea-arvoiselle wahtye-nimiselle papille, joka palveli faarao neferirkare kakain valtakaudella.
Graven tillhör den kungliga översteprästen wahtye som verkade under den femte dynastin.
Mitä teille kaikille kuuluu?
Hur mår ni allesammans?

Rauha kuuluu kaikille.
Fred tillhör alla.
Tämä asia kuuluu perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle.
Detta är ett ärende för utskottet för konstitutionella frågor.
Mitä kuuluu, kullanmuru?
Hur mår du, gumman?
Tämä kuva kuuluu seuraaviin luokkiin: 1937 esittäytyminen.
Denna bild hör till följande kategorier: 1937 introduktioner.
Jäsenvaltioiden vastuuseen kuuluu osaltaan edistää yhteisvastuullista aluesuunnittelua ja ympäristön kunnioittamista.
Medlemsstaterna är ansvariga för att bidra till en solidarisk regionalpolitik och respekt för miljön.
Upseeri kuuluu reserviin sen vuoden loppuun, jona hän täyttää kuusikymmentä vuotta.
Officer tillhör reserven till utgången av det år, under vilket han fyller sextio år.
Kysymys kuuluu, miksi meillä pitäisi taas olla kohta satelliittivirastoista.
Frågan är varför vi har en punkt om de decentraliserade organen igen.
Mitä sinulle kuuluu?
Hur mår ni?
RISPERDAL CONSTA kuuluu psykoosilääkkeiden ryhmään.
RISPERDAL CONSTA tillhör gruppen antipsykotiska läkemedel.
Tämä kuva kuuluu seuraaviin luokkiin: american taistelulajeissa, united states marine corps.
Denna bild hör till följande kategorier: american kampsporter, united states marine corps.
Tähän kuuluu erityisesti.
Dessa omfattar särskilt.
Mitä kuuluu juuri nyt?
Hur mår jag just nu?
Ibandronihappo kuuluu bisfosfonaattiryhmän yhdisteisiin, jotka vaikuttavat spesifisesti luuhun.
Ibandronatsyra tillhör gruppen bisfosfonatföreningar vilka verkar specifikt på ben.
Siihen kuuluu uudistusponnistuksia työmarkkinoilla mutta myös kansallinen talousarviopolitiikka.
Det omfattar reformarbete på arbetsmarknaden, men också en nationell budgetpolitik.
Schengen-alueeseen kuuluu 26 maata.
Länder ingår i schengen-området.
Tämä kuva kuuluu seuraaviin luokkiin: pallopelit, olympialajeista, team urheilu.
Denna bild hör till följande kategorier: bollspel, olympiska sporter, lagsporter.
Kysymys kuuluu, mitä ajattelet?
Frågan är vad du tycker?
Tähän kuuluu myös iranin suhtautuminen lähi-idän rauhanprosessiin.
Det omfattar också irans inställning till fredsprocessen i mellanöstern.
Tämä kuva kuuluu seuraaviin luokkiin: olympialajeista, mailapelit, urheilu.
Denna bild hör till följande kategorier: olympiska sporter, racketsporter, sport.
Tähän kuuluu elintarvikkeiden, polttoaineiden, puun ja kuitujen kulutus.
Detta inkluderar konsumtion av livsmedel, bränsle, trä och fibrer.
Hentorahkasammal kuuluu sphagnaceae -heimoon ja rahkasammalten sukuun.
Sphaceloma symphoricarpi ingår i släktet sphaceloma och familjen elsinoaceae.species fungorum.
Mitä teille kaikille kuuluu?
Hur mår ni allihopa?
Fluticasone furoate GSK kuuluu lääkeaineisiin, joita kutsutaan glukokortikoideiksi.
Fluticasone furoate GSK tillhör gruppen läkemedel som kallas kortison kortikosteroider.
Kysymys kuuluu, miten me käsittelemme sitä?
Frågan är, hur vi skall hantera det?
Mitä teille kaikille kuuluu?
Hur mår ni alla?
Lapin sairaanhoitopiiriin kuuluu suomen 16 pohjoisinta kuntaa.
Lapplands sjukvårdsdistrikt omfattar finlands 16 nordligaste kommuner.

Tulokset: 8311, Aika: 0.3711

"Kuuluu" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää