KYSYN TEILTÄ RUOTSIKSI

Käännös Kysyn teiltä Ruotsiksi

Tulokset: 202, Aika: 0.0503

Esimerkkejä Kysyn teiltä käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Kysyn teiltä: mitä he voivat tehdä?
Jag frågar er, vad skall de göra?
Kysyn teiltä: käytettiinkö sitä työkaluna neuvotteluissa?
Jag frågar er: Har ni dragit nytta av detta som ett förhandlingsverktyg?
Kysyn teiltä.
Jag frågar er.
Kysyn teiltä, mikä tässä on vikana?
Jag frågar er: vad är det för fel med det?
Kysyn teiltä: yhtä liittovaltiohenkinen kuin mikä?
Jag frågar er: mindre federalistiskt än vad?
Kysyn teiltä, mitä te oikein ajattelette?
Jag frågar er, vad tänker ni på?
Kysyn teiltä: miksi asia on näin?
Jag frågar er: Varför är det så?
Kysyn teiltä: Kuinka halpa hyveellisyytenne on?
Jag frågar er hur billig är din dygd?
Kysyn teiltä molemmilta.
Jag frågar er båda två.
Kysyn teiltä ystävänä, voitteko auttaa?
Jag frågar er i egenskap av vän, kan ni hjälpa till?
Kapteeni, kysyn teiltä uudelleen, mitkä ovat Okonan rikokset?
Jag frågar er igen: Vad har Okona begått för brott?
Kysyn teiltä, Neiti Fuchs.
Jag frågar er, miss fuchs.
Kysyn teiltä: jos Venetsia kärsii, eikö silloin kärsi myös Rooma?
Jag frågar er, om Venedig lider, lider inte Rom då också?
Kysyn teiltä vielä kerran.
Ja! Jaha, jag frågar er en gång till.
Kysyn teiltä samaa.
Jag frågar er samma sak.
Siksi kysyn teiltä.
jag frågar er.
Herra Pierce, kysyn teiltä tätä suoraan.
Mr Pierce, jag frågar er rakt på sak.
Kysyn teiltä, matami presidentti, kysyn teiltä kaikilta.
Jag frågar er, fru president, jag frågar er alla.
Kysyn teiltä: mitä neuvosto siis pelkää?
Vad är det alltså, frågar jag er, som rådet är ängsligt för?
Kysyn teiltä, mitä ideologista on kaakaontuottajamaiden puolustamisessa?
Vad är det för ideologiskt, frågar jag er, med att försvara de länder som producerar kakao?
Tässä todella välttämättömässä paineessa kysyn teiltä, miksi te vielä jahkailette?
Med tanke på detta verkligt ofrånkomliga tryck frågar jag er, varför tvekar ni?
Tästä syystä kysyn teiltä, milloin Tšekin tasavalta ratifioi Lissabonin sopimuksen?
Därför frågar jag er: när kommer Tjeckien att ratificera Lissabonfördraget?
Kysyn teiltä.
Därför frågar jag er.
Siksi kysyn teiltä jälleen kerran, miksi pyritte saamaan aikaan järjestäytynyttä vastuunpakoilua?
Därför frågar jag er återigen varför ni organiserar organiserad ansvarslöshet?
Kysyn teiltä: uhraammeko me tämän saavutuksen?
Jag frågar er: ska vi offra denna framgång?
Kysyn teiltä, onko tämä mahdollista tai realistista.
Jag frågar er om detta är möjligt och realistiskt.
Kysyn teiltä: missä tässä nyt mennään?
Frågan är: vad ska vi göra nu?
Kannatan jonkinlaista aikataulua ja kysyn teiltä, mitä tavoitetetta on todellisuudessa tavoiteltu.
Jag vill fråga er vilket mål man verkligen strävar mot när man prioriterar en tidsplan.
Kysyn teiltä, herra puolustusministeri.
Min fråga till försvarsministern är.

Tulokset: 202, Aika: 0.0503

Katso myös


kysyn teiltä uudelleen
jag frågar er igen frågan om jag hit frågar igen
kysyn teiltä uudestaan
frågar jag igen frågar jag er ännu en gång
kysyn teiltä kaikilta
jag frågar er alla
kysyn teiltä tämän
frågar er detta fråga er
kysyn vain
jag frågar bara jag undrar bara om
kysyn itseltäni
jag frågar mig jag undrar
kysyn uudelleen
jag frågar igen säger igen
kysyn siis
jag frågar jag frågar dig jag frågar alltså jag ställer alltså frågan frågar jag
kysyn uudestaan
jag frågar igen jag frågar en gång till jag ställer frågan igen

Sanatarkasti käännös


kysyn
- jag frågar
teiltä
- er dig
TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää