LÄÄKÄRISI RUOTSIKSI

Käännös lääkärisi vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 681, Aika: 0.1354

Esimerkkejä Lääkärisi käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Keskustele asiasta lääkärisi kanssa.
Tala med din läkare om detta.
Neuvottele lääkärisi kanssa.• jos käytät pehmeitä piilolaseja.
Prata med din doktor.• om du använder mjuka kontaktlinser.
Keskustele lääkärisi kanssa, jos kärsit munuaisten vajaatoiminnasta.
Rådgör med din läkare om du har nedsatt njurfuktion.
Mitä lääkärisi sanoo?
Vad säger din doktor?

Älä muuta päivittäistä annostasi neuvottelematta siitä ensin lääkärisi kanssa.
Ändra inte din dagliga dos utan att först tala med din läkare.
Noudata lääkärisi ohjeita perusinsuliinin annostelunopeudesta ja ruokailujen yhteydessä otettavista lisäannoksista.
Följ din läkares instruktioner om infusionshastighet för basinsulinet och hur insulinbolus vid måltid ska tas.
Hän sanoo olevansa lääkärisi.
Han säger att han är din doktor.
Noudata lääkärisi antamia ohjeita huolellisesti.
Följ din läkares anvisningar noggrant.
Ole erityisen varovainen mycophenolate mofetil tevan suhteen neuvottele lääkärisi kanssa välittömästi.
Var särskilt försiktig med mycophenolate mofetil teva tala om för din läkare omedelbart.
Noudata lääkärisi antamia ohjeita.
Följ din läkares instruktioner.
Ole erityisen varovainen myfenaxin suhteen neuvottele lääkärisi kanssa välittömästi.
Var särskilt försiktig med myfenax tala om för din läkare omedelbart.
Vanha lääkärisi kuulostaa mulkulta.
Din doktor i new jersey verkar vara ett riktigt arsel.
Valitse pistoskohta lääkärisi suositusten mukaan.
Välj injektionsställe i enlighet med din läkares rekommendation.
Keskustele asiasta lääkärisi kanssa.
Diskutera detta med din läkare.
Olen lääkärisi.
Jag är din doktor.
Noudata tarkoin kaikkia lääkärisi tai hoitajan antamia ohjeita.
Följ noga alla instruktioner du har fått av din läkare eller sjuksköterska.
En ole lääkärisi.
Jag är inte din doktor.
Valitettavasti minä ja kollegani yhdymme lääkärisi arvioon.
Jag är rädd att jag och mina kollegor håller med om din läkares bedömning.
Ole erityisen varovainen protelosin suhteen ennen protelosin ottamista keskustele lääkärisi kanssa.
Var särskilt försiktig med PROTELOS innan du tar PROTELOS prata med din läkare.
Lääkärisi capricalta oli oikeassa.
Din doktor på caprica hade rätt.
Keskustele lääkärisi kanssa asiasta.
Diskutera detta med din läkare.
Keskustele tästä lääkärisi kanssa.
Diskutera detta med din läkare.
Jos sinulla on muita terveyteen liittyviä ongelmia, keskustele niistä lääkärisi kanssa.
Om du har något annat hälsoproblem, diskutera detta med din läkare.
Keskustele tästä lääkärisi kanssa.
Diskutera det här med din läkare.
Keskustele lääkärisi kanssa.
Diskutera med din läkare.
Keskustele lääkärisi kanssa.
Rådgör med din läkare.
Lääkärisi tai sairaanhoitajasi antaa rokotteen.
Vaccinet ges av din läkare eller sjuksköterska.
Lääkärisi tai sairaanhoitajasi kertoo sinulle, miten usein pistos tulee antaa.
Din läkare eller sköterska kommer att tala om för dig hur ofta du ska injicera.
Lääkärisi, apteekki tai hoitajasi tietää miten aclasta tulee säilyttää.
Din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska vet hur aclasta skall förvaras på korrekt sätt.
Lääkärisi tai hänen avustajansa neuvoo sinulle, miten pistät valtropinia itseesi.
Din läkare ellerhans/ hennes sköterska kommer att visa dig hur du injicerar valtropin själv.

Tulokset: 681, Aika: 0.1354

KATSO MYÖS

Katso myös


"Lääkärisi" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää