LÄHETTÄÄ RUOTSIKSI

Käännös lähettää vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 4578, Aika: 0.3567

Esimerkkejä Lähettää käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Joku haluaa lähettää DCC- tiedoston sinullename.
Någon vill skicka en fil till dig via direktkommunikationname.
Ei voitu lähettää käänteistä DCC SEND- kuittausta kumppanille IRC- palvelimen kautta.
Kunde inte skicka omvänd DCC- sändningsbekräftelse motparten via IRC- servern.
Testisivua ei voitu lähettää kohteeseen% 1.
Kunde inte sända testsida till% 1.
Emme saa lähettää irakilaisia takaisin varmaan kärsimykseen ja sortoon.
Vi ska inte skicka tillbaka irakier till ett säkert lidande och förtryck.

Täytyykö meidän lähettää paikalle sotilaita?
Skall vi sända dit trupper?
ACSI eurocampings lähettää tiedustelusi eteenpäin" camping de la forêt.
ACSI eurocampings skickar din informationsförfrågan till "camping gajole.
Korvausvaatimukset voi lähettää osoitteeseen :norwegian air shuttlecustomer relationspo box 1151330 fornebunorway.
Ersättningskrav kan också skickas till:norwegian air shuttlecustomer relationspo box 1151330 fornebunorway.
ACSI eurocampings lähettää tiedustelusi eteenpäin" camping indigo international de lyon.
ACSI eurocampings skickar din informationsförfrågan till "camping indigo international de lyon.
Kukaan ei halua lähettää naisia takaisin kotiin.
Ingen vill skicka tillbaka kvinnorna till hemmet.
Aion lähettää nauhan sinusta.
Jag tänker sända in dig.
He aikovat lähettää suoran haastattelun.
De tänker sända en intervju i direktsändning!
Me seurata jokaista varaus ja lähettää sinulle 25% varauksen palkkiot tuotat.
Vi spårar varje bokning och skicka dig 25% av bokningen provisioner du genererar.
ACSI eurocampings lähettää tiedustelusi eteenpäin" familien-campingplatz pommernland gmbh.
ACSI eurocampings skickar din informationsförfrågan till "familien-campingplatz pommernland gmbh.
Kummassakin tapauksessa bitcoinit voi lähettää internetin ylitse kenelle tahansa, jolla on bitcoin-osoite.
I båda fallen kan bitcoins skickas över internet till vem som helst med en bitcoinadress.
Tällä päätöslauselmalla parlamentti lähettää kaksi erillistä viestiä.
Med denna resolution sänder europaparlamentet två olika budskap.
Voin lähettää eri taajuuksilla.
Jag kan sända på multipla frekvenser.
ACSI eurocampings lähettää tiedustelusi eteenpäin" usmas kempings.
ACSI eurocampings skickar din informationsförfrågan till "mini camping.
Komissio lähettää suomelle kaksi perusteltua lausuntoa.
Kommissionen sänder finland 2 motiverade yttranden.
Kuvat voin lähettää sähköpostitse.
Bilder kan skickas via mail!
Ei lähettää häntä tänne.
Inte skickat honom hit.
Yksityisviestit- käyttäjät voivat lähettää yksityisviestejä suoraan toisilleen.
Privata meddelanden- användare kan skicka privata meddelanden till varandra.
ACSI eurocampings lähettää tiedustelusi eteenpäin" camping de la forêt.
ACSI eurocampings skickar din informationsförfrågan till "camping les chênes.
Lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä outlook.com.
Skicka och ta emot e-post outlook.com.
Mielestäni tässä mietinnössä parlamentti lähettää vahvan viestin komissiolle ja neuvostolle.
Betänkandet sänder enligt min åsikt starka signaler från parlamentet till kommissionen och rådet.
Kummassakin tapauksessa bitcoinit voi lähettää internetin ylitse kenelle tahansa, jolla on bitcoin-osoite.
I båda fallen kan bitcoin skickas över internet till vem som helst med en bitcoinadress.
Porttia ei tarvitse lähettää galaksin halki.
Vi behöver inte sända portalen tvärs över galaxen.
Olisi pitänyt lähettää enemmän sotilaita.
Borde ha skickat mer marinsoldater.
Ilmoitusta ei saa lähettää ennen tyytymättömyyden ilmoittamisellesäädetyn määräajan päättymistä.
Meddelandet får icke sändas förrän den stadgade tiden för missnöjesanmälan utgått.
ACSI eurocampings lähettää tiedustelusi eteenpäin" camping de la forêt.
ACSI eurocampings skickar din informationsförfrågan till "djulö camping.
Yhdysvaltain toiminta lähettää vakavia viestejä muulle maailmalle.
Förenta staternas agerande sänder allvarliga signaler till omvärlden.

Tulokset: 4578, Aika: 0.3567

"Lähettää" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää