LÄHETTI RUOTSIKSI

Käännös Lähetti Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 3573, Aika: 0.1218

Esimerkkejä Lähetti käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Mutta Baalak lähetti uudestaan päämiehiä matkaan, vielä useampia ja arvokkaampia kuin edelliset.
Men Balak sände ännu en gång åstad furstar, flera och förnämligare än de förra.
Hän lähetti Mooseksen, palvelijansa, ja Aaronin, jonka hän oli valinnut.
Han sände Mose, sin tjänare, och Aron, som han hade utvalt.
Jos lähetti näkee meidät, minut suljetaan ringistä.
Om min kurir ser dig utesluts jag ur ringen.
Vulkanuslaiset kertoivat, että Klaang oli lähetti.
Vulcanerna sa att Klaang var en kurir.
Budbärare ( sanansaattaja , viestinviejä , viestintuoja )
Olet lähetti, käyt asioilla.
Du blir budbärare och springer ärenden.
Ensimmäinen nainen oli lähetti.
Den första kvinnan var budbärare.
Skickade ( lähetti , lähetitkö , toimitti )
Komissio lähetti Ison-Britannian viranomaisille kirjeen 10. lokakuuta 2000.
Kommissionen skickade ett brev till de brittiska myndigheterna den 10 oktober 2000.
Hänen edustajansa lähetti Ylelle vain kaksi lyhyttä sähköpostia.
Hans företrädare skickade bara två korta e-postmeddelanden till Yle.
Sänt ( lähettänyt , lähettäjäni , antoi )
Ja Isä, joka minun lähetti, hän todistaa minusta.
Den som sänt mig, min Pappa, har också vittnat om mig.
Miten hän lähetti minut pois?
Att hon sänt bort mig?
Har sänt
Teidän armonne, kuningatar lähetti minut hakemaan teidät Punalinnaan.
Ers höghet, drottningen har sänt mig för att ta er till röda borgen.
Jumala lähetti minut saattamaan työni loppuun. Autatko minua siinä?
Gud har sänt mig för att fullborda mitt uppdrag i Haven.
Muut lause esimerkkejä
Chrono-agentti lähetti arvokas lahja- aiemmin tuntematon valokuva V.Nevinnogo leirillä.
Chrono-agent skickade en värdefull gåva- en tidigare okänd fotografi V.Nevinnogo i ett läger.
Jefta lähetti taas sanansaattajia ammonilaisten kuninkaan luo.
Åter skickade Jefta sändebud till Ammons barns konung.
Hän lähetti sanansa ja paransi heidät ja pelasti heidät haudasta.
Han sände sitt ord och botade dem och räddade dem från graven.
Hän, joka lähetti minut, on minun kanssani.
Och han som har sänt mig är med mig.
Presidentti Niinistö lähetti surunvalittelut Tanskaan.
Kungen sände kondoleanser till Danmark.
Lähetti korjauksia joihinkin ohjelmavirheisiin.
Skickade en programfix för några fel.
Kuka sinut lähetti, munkki?
Vem har sänt dig, munk?
Gaius lähetti minut.
Gaius sänt mig.
Tämän lisäyksen perusteella kantelija lähetti syyskuussa 1997 laskuja ja pyysi maksamaan ne.
Pågrundval av detta tillägg sände klaganden fakturor i september 1997 och anhöll om betalning.
Sovellus lähetti epäkelvon pyynnön.
Programmet skickade en felaktig begäran.
Papisto lähetti minut.
Prästerna har sänt mig.
Kaanin lähetti.
Khanens budbärare.
Margo lähetti minut hoidattamaan käteni. Kuule.
Margo skickade hit mig för att få händerna undersökta.
Mutta hän lähetti kuvia Damaskoksesta.
Men hon skickade bilder från Damaskus.
Minä olen lähetti minut teidän luoksenne.
Jag Är har sänt mig till er.
Kantelija lähetti myös faksin 26. lokakuuta 1998.
Klaganden sände också ett faxmeddelande den 26 oktober 1998.
Kuka sinut lähetti?
Vem har sänt dig?
En ole lähetti.
Jag är ingen budbärare.

Tulokset: 3573, Aika: 0.1218

Katso myös


lähetti sen
skickade den till skickade det
lähetti viestin
skickade meddelandet skickade ett meddelande till sms från messade
joka lähetti
som skickade som sände som har sänt naturläkaren skickade
jumala lähetti
gud sände gud skickade gud har sänt gud har skickat gud satte
lähetti sähköpostia
skickade ett e-mail mailade skicka mejl från mejlar
lähetti tekstarin
skickade ett sms messade du har sms från sände ett SMS
lähetti toi
messenger kom med ditt bud lämnade något till kurir kom med kom med bud
lähetti hakemaan
har skickat efter min skickade mig att leta efter bad mig hämta hon skickade oss att hämta skickade mig för att få
john lähetti
john sände john skickade ut

S Synonyymit "lähetti"


"Lähetti" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Lisää