LÖI SINUA RUOTSIKSI

Käännös löi sinua vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 59, Aika: 0.1492

Esimerkkejä Löi Sinua käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Taisin nähdä jotain, kun cody löi sinua.
När cody slog dig såg jag något.
Se kaveri löi sinua monta kertaa.
Han slog dig flera gånger.
Äijä löi sinua.
Han slog dig.
Haluan, että näytät, kuka löi sinua eilen.
Visa vem som slog dig i går.

Hän löi sinua.
Han slog dig.
Feltonin luo, joka löi sinua ja oli tappaa kevin?
Till felton, som slog dig och nästan dödade kev?
Jumala löi sinua.
Gud slog dig.
Muistatko ensimmäisen kerran, kun isäsi löi sinua?
Kommer du ihåg första gången din pappa slog dig?
Hän otti patukkasi ja löi sinua kasvoihin.
Han tog din batong och slog dig i ansiktet.
Hän löi äitiäsi. hän löi sinua.
Han slog din mamma, han slog dig.
Hän siis löi sinua.
Så han slog dig.
Hyvä on. ehkä hän löi sinua.
Okej... han kanske slog dig.
Aiotko kertoa, miksi hän löi sinua?
Tänker du tala om för mig varför hon slog dig?
Missä on se lutka, joka löi sinua?
Var är subban som slog dig?
Hän on se, joka löi sinua.
Det var han, som slog dig.
En pidä siitä, että hän löi sinua.
Jag gillar inte att han slog dig.
Onko totta, että olitte treffeillä ja hän löi sinua pullolla?
Är det sant att ni hade en träff och hon slog dig med en flaska?
Ja hän vain löi sinua?
Och han bara slog dig?
Tiedän missä tyyppi, joka löi sinua on töissä.
Jag vet var han som slog dig jobbar.
Miksi isäsi löi sinua?
Mariko, varför slog din far dig?
Älä tuomitse miestä, joka löi sinua.
Mannen som slår dig, dömer inte honom.
Hän löi sinua.
Han slår dig ju.
Ei. hän löi sinua sillä kädellä.
Han slog mig med den armen.
Hän löi sinua.
Hän löi sinua.
Lee löi sinua ja sinä... en tiedä. katosit.
Jag menar, lee slog till dig, och du du försvann!
Äitisi löi sinua saksilla rintaan.
Din mamma högg dig i bröstet med en sax.
Kuka löi sinua?
Hän löi sinua.
Etkä kuollut silloin, kun tohtori löi sinua.
Och du dog uppenbarligen inte när doktorn klippte till dig.

Tulokset: 59, Aika: 0.1492

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


"Löi sinua" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää