LAIVALTA RUOTSIKSI

Käännös laivalta vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 57, Aika: 0.0934

Esimerkkejä Laivalta käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Loput kuvista ovat laivalta.
Här är bilderna inifrån fartyget.
Albin näverbergin mukaan" joukolle" ihmisiä tehttiin dna-testit matkalla laivalta.
Enligt albin näverberg har ett ”antal” personer dna-testats på väg av båten.
Aion poistua tältä laivalta. hitto.
Jag tänker ta mig av fartyget.
He edustivat suurempaa 16 hengen ryhmää, joka tahtoo pois laivalta.
De talade för en grupp på sexton personer. de vill gå av fartyget.

Tahdon pois laivalta.
Vad vill du? vi lämnar skeppet.
Ei se pääse pois laivalta.
Han kan inte komma av båten.
Lähetämme sähkösanoman laivalta.
Vi sänder ett trådlöst från skeppet.
Palataan asiaan kun olette poistunut laivalta.
Tänk inte på det förrän du har gått av båten.
Jos tahdotte pois laivalta, tulkaa mukaani.
Om ni vill lämna fartyget kommer ni nu.
Miltä laivalta sinä olet?
Vad heter ditt fartyg?
Minun oli päästävä pois laivalta. miksi?
Jag måste ta mig av båten.
Hän sai minulle hitsauskeikan laivalta.
Han gav mig svetsjobb på fartyget.
Pois tältä kirotulta laivalta!
Nu lämnar vi det här förbannade skeppet!
Vanhalta laivalta.
Som ett gammalt skepp.
Meidän täytyy poistua tältä laivalta.
Va? vi måste lämna båten nu!
Se näyttää isoisäni laivalta.
Ett av min morfars skepp.
En voi koskaan poistua tältä laivalta.
Jag kan inte gå av det här skeppet.
Sinun pitää saada minut pois tältä laivalta.
Du måste få bort mig från det här fartyget.
Hänet evakuoidaan laivalta.
Han skulle evakueras från fartyget.
Saitteko laivalta lähettämäni viestin?
Fick ni meddelandet jag sände från skeppet?
Emme saaneet enempää ruokaa laivalta.
Det är all mat vi fick med från båten!
Emme voi poistua laivalta.
Vi kan inte lämna skeppet.
Missä ovat muut laivalta?
Var är de andra från fartyget?
Haluan, että toimitat sen naisen välittömästi pois laivalta.
Jag vill att du ser till att den där kvinnan lämnar båten.
Hän ei saa lähteä laivalta!- isä!
Hon får inte lämna skeppet!
Jos casper seuraa meitä, hän ei löydä laivalta mitään mistä syyttää meitä.
Dyker casper upp så hittar hon ingenting på båten.
Laivalta hyppääminen ei kai tehnyt asiaa selväksi.
Var jag inte tydlig nog när jag hoppade av båten?
Macdonald vaikutti päättäneen jatkaa taisteluaan kinvarasin kanssa- kunhan hän lähtisi laivalta.
Macdonald verkar fast besluten att fortsätta kampen med kinvaras... efter det att han lämnat skeppet.
Muistatteko, mitä tapahtui kahdelle miehelle, jotka viimeksi lähtivät laivalta?
Minns ni vad som hände dem som åkte iväg sist med båten?
Haluatte autonne pois laivalta mutta nyt teille tuli ongelmia.
Ni tänkte köra er bil av båten, men den har lite extra dolt bagage.

Tulokset: 57, Aika: 0.0934

"Laivalta" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää