LASKEUTUMISEN RUOTSIKSI

Käännös laskeutumisen vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 70, Aika: 0.0752

Esimerkkejä Laskeutumisen käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Nousun ja laskeutumisen välillä meillä on keskinäinen aikamme.
Mellan start och landning har vi vår tid tillsammans.
Olemme aloittaneet laskeutumisen los angelesiin.
Vi har påbörjat nedstigningen mot los angeles.
Ylösveto on ohjausliike, jonka avulla lentäjä voi lopettaa jo aloitetun laskeutumisen.
En go-around är en manöver där piloten avbryter en påbörjad landning.
Koneet aloittavat laskeutumisen neljän tunnin sisällä.
Planen börjar landa om fyra timmar.

Aloitamme laskeutumisen, joten jalkojen oikaisu tai vessakäynti on tehtävä nyt.
Vi påbörjar nedstigningen, om ni behöver använda toaletterna gör det nu.
Lintujen kevätmuutto voi aiheuttaa ongelmia ilmaliikenteelle lähinnä lentokoneen lähdön ja laskeutumisen yhteydessä.
I närheten av flygplatser upplevs därför flygbuller som särskilt störande i samband med start och landning.
Voitin pääsyn näkemään apollo 13:n laskeutumisen.
Nej, sir. jag vann en tävling för att få se apollo 13 landa.
Aloitamme laskeutumisen montanan bozemaniin.
Vi påbörjar inflygningen till bozeman i montana.
Teemme odottamattoman laskeutumisen.
Vi kommer att göra en oväntad landning.
Houston, olemme aloittaneet laskeutumisen.
Houston, vi har påbörjat nedstigningen.
Olemme aloittaneet laskeutumisen new yorkiin 2 tuntia liian aikaisin.
Vi har påbörjat landningen i new york två timmar för tidigt.
Aloitamme pian laskeutumisen osloon.
Vi börjar snart nedstigningen mot oslo.
Laskeutumisen ja paluun.
Landa och återvända.
Aloitamme laskeutumisen hobartiin.
Vi påbörjar inflygningen mot hobart.
Teemme odottamattoman laskeutumisen.
Vi kommer att göra en oväntad landning. claire?
Koska aloitamme laskeutumisen?
När ska vi börja landa? inte än.
Teemme ylimääräisen laskeutumisen.
Vi ska göra en oplanerad landning.
Ainakin kunnes aloitamme laskeutumisen.
Förrän vi börjar nedstigningen.
Olemme aloittaneet laskeutumisen santiago de chileen.
Vi har påbörjat inflygningen mot santiago de chile.
Voitte aloittaa laskeutumisen.
Ni kan påbörja landningen.
Spearhead 3 aloittaa laskeutumisen yli etelän niemimaan.
Spearhead 3 påbörjar nedstigning över södra halvön.
Hyvät matkustajat, aloitamme laskeutumisen los angelesiin.
Mina damer och herrar, vi ska påbörja landningen i los angeles.
Alus aloittaa laskeutumisen.
Fartyget börjar sin nedstigning.
Aloitamme laskeutumisen.
Vi börjar inflygningen.
Herrasväki, aloitamme laskeutumisen minneapolis-saint paulin lentokentälle.
Mina damer och herrar, vi påbörjar nu nedstigningen mot minneapolis-st.
Näimme northeasternin laskeutumisen.
Vi har en visuell på nordöstrans landning.
Naiset ja herrat, aloitamme laskeutumisen.
Mina damer och herrar, vi börjar inflygningen.
Pitäkää hänet koneessa laskeutumisen jälkeen.
Håll kvar ombord... efter landning.
Hän saattaa jäädä sinne laskeutumisen ajaksi.
Han kan fastna där nere under landningen.
Aloitimme laskeutumisen.
Vi har påbörjat nedstigning.

Tulokset: 70, Aika: 0.0752

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää