LEGENDOJA RUOTSIKSI

Käännös legendoja vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 66, Aika: 0.1302

Esimerkkejä Legendoja käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Kallioon liittyy monia legendoja ja kansantarinoita.
Många folkhistorier och legender omnämner alltså platsen.
Juuri siksi ray-ban-lasit ovat yksinkertaisesti legendoja.
Glasögonen från ray-ban är helt enkelt legendariska.
Uusia legendoja nousee ylös, mutta vanhat opetukset pitää muistaa.
Nya legender skall komma, men gamla lärdomar måste kommas ihåg.
Ja matkustit ajassa estääksesi legendoja tulemasta tänne.
Sen reste du i tiden för att hindra legenderna från att komma hit.

Perheesi naiset olivat legendoja tässä kaupungissa.
Din familjs kvinnor var legendariska här i stan.
Kertomuksia, legendoja, voimia.
Berättelser, legender, krafter?
Historia suosii legendoja miehiä parempana.
Historien föredrar legender framför människor.
Kenen luulet kertoneen intiaaneille legendoja?
Vem tror du berättade legenderna för indianerna?
Ne ovat vain legendoja, eikö totta?
Men det är bara legender, eller hur?
Jos uskoi legendoja sen piti oleman juuri sianking.
Tror du på legender måste det vara sianking.
Winnetou i" ja alku ystävyys legendoja- kymmenen vuotta suddeutsche karl may festival.
Winnetou i" och början av en vänskap legender- tio år süddeutsche karl may festival.
Paikallinen oppaasi kertoo karmaisevia tarinoita rooman hengistä, paljastaen myyttejä ja legendoja.
Din lokala guide berättar kusliga historier om roms andar och avslöjar myter och legender.
Tällaisilla arvosteluilla tehdään eläviä legendoja.
Det är en recension som förvandlar folk till levande legender!
Halusit opettaa minua taistelemaan legendoja vastaan.
Du ville lära mig slåss mot legender.
Olin tutkinut myyttejä ja legendoja.
Jag hade forskat om myter och legender.
Naiset ovat legendoja.
Kvinnorna är legender.
He ovat eläviä legendoja.
De är levande legender.
Taistelemaan legendoja vastaan.
Att kämpa mot legender.
Tyypit, me ollaan legendoja!
Vi är legender!
Tämä tappelu tekee meistä legendoja.
Den här striden gör oss till legender.
Apollon nuolesta... ovat vain tarinoita, legendoja, myyttejä.
Apollos pil... de är bara historier, legender, myter.
Olette legendoja.
Ni är legender.
Legendoja kaikki.
Legender, allihopa.
Legendoja uudisasukkailta ja intiaaneilta.
Legender från bosättare och indianer.
Legendoja muurahaisihmisistä.
Legender om myrmän.
Olemme legendoja!
Vi är legend!
Tällaisesta syntyy legendoja.
Det här är legendariskt.
Olemme kuulleet vuosisatojen ajan legendoja suuresta johtajasta.
I århundraden har vi hört legenden om en stor ledare.
Meistä piti tulla legendoja.
För att bli legender och förändra vårt öde.
Kartoissa on legendoja ja avaimia.
Kartor hade legender och nycklar.

Tulokset: 66, Aika: 0.1302

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää