LENTÄMINEN RUOTSIKSI

Käännös lentäminen vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 67, Aika: 0.0999

Esimerkkejä Lentäminen käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Matkustaminen on kivaa, mutta lentäminen on vähän raskasta.
Att resa är kul men att flyga är en skräck för mig!
Ei pahalla, mutta lentäminen tuskin on sinun juttusi.
Förlåt, men flygning är nog inte din grej.
Tilastollisesti lentäminen on turvallisin tapa matkustaa.
Rent statistiskt är att flyga det säkraste sättet att färdas på.
Tilastollisesti lentäminen on turvallisin tapa matkustaa.
Statistiskt sett är flyg det säkraste sättet att resa på.

Lentäminen on vaikeampaa kuin seilaaminen.
Det är svårare att flyga än att flyta.
Lentäminen on sinun hommiasi.
Lee! flygning är din grej.
Lentäminen on yhä turvallista.
Flyg är det säkraste färdmedlet.
Lentäminen on turvallisempaa kuin autoilu.
Det är säkrare att flyga än att köra bil.
Kehittynyt lentäminen.
Avancerad flygning.
Vain lentäminen ja naiset ovat minulle tärkeitä.
Bara två saker betyder nåt för mig: flygning och kvinnor.
Lentäminen euroopassa on nyt entistä helpompaa.
Nu är det lättare än någonsin att flyga i europa.
Minä sanoin hänelle, että phoenixiin lentäminen maksaa maltaita.
Det kostade ju alla en förmögenhet att flyga till phoenix.
Lentäminen on droidien hommaa.
Flygning är ett droidgöra.
Sen lentäminen ei voi olla vaikeaa.
Den är bakom ladugården. kan inte vara så svårt att flyga den.
Lentäminen." olet nero.
Flygning". du är ett geni.
Tuo oli parempaa kuin lentäminen.
Oj. det var bättre än att flyga.
Tuollainen lentäminen herättää hyvin.
Den här typen av flygning väcker en verkligen.
Lentäminen oli hänen intohimonsa. hän rakasti sitä.
Flygning var hans stora passion.
Ei tämä voi olla sen kummempaa, kuin sääskellä lentäminen.
Det kan inte vara svårare än att flyga en mygga.
Mua pelotti lentäminen.
Jag var rädd för att flyga.
Lentäminen peiottaa häntä.
Hon är rädd för att flyga.
Autoilu on vaarallisempaa kuin lentäminen. -niinkö?
Det är farligare att köra bil än att flyga.
Tämä lentäminen on ihan hyvää.
Det är inte så illa att flyga.
Lentäminen on kivaa!
Det är kul att flyga!
Hermostuttaako lentäminen?
Är ni rädd att flyga?
Yritän ilmaista miltä lentäminen tuntuu.
Jag vill visa hur det känns att flyga.
Kysyin. cameron oli junassa, koska lentäminen on riskialtista.
Ja, han sa att cameron var på tåget för det var för riskfyllt att flyga.
Rakettirepulla lentäminen on taidetta.
Att flyga jetpack är en konst.
Lentäminen on vaarallista.
Det är farligt att flyga.
Lentäminen keksittiin vasta 110 vuotta sitten, joten.
De uppfann flyget för bara 110 år sedan.

Tulokset: 67, Aika: 0.0999

"Lentäminen" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää