MAAILMAA RUOTSIKSI

Käännös maailmaa vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 4018, Aika: 0.1407

Esimerkkejä Maailmaa käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Ammattilaiset ja amatöörit ympäri maailmaa voivat osallistua seuraavissa kohdissa: 1.
Proffs och amatörer från hela världen kan delta i de följande avsnitten: 1.
Monet sata taiteilijaa ympäri maailmaa osallistuu luomisessa HALF MACHINE tapahtumia ja laitteistot.
Många hundra konstnärer från hela världen deltar i att skapa evenemang HALV MASKIN och installationer.
Kun hallitsen maailmaa, sinä olet ensimmäinen.. ..listassani.
När jag regerar över jorden, blir du den första på listan.
Haluan nähdä maailmaa.
Jag vill se världen.

Sinbad tyytyväinen matkailijoita ympäri maailmaa!
Sinbad välkomnar resenärer från hela jordklotet!
Hän matkustaa ympäri maailmaa ja pitää huippuhauskaa.
Hon reser jorden runt och har underbart skoj.
Matkaan ympäri maailmaa ja kuvaan ihmeellisiä olentoja.
Jag reser jorden runt och fotograferar fantastiska varelser.
Hänellä on kaappeja ympäri maailmaa.
Han har såna här skåp över hela jordklotet.
Sinä voit muuttaa maailmaa!
Du kan förändra världen!
Miten voit hallita maailmaa, jos et osaa ratkaista paria ongelmaa?
Hur ska du styra universum om du inte kan besvara olösliga problem?
Joka ei ole toisella puolen maailmaa.
Nån som inte är på andra sidan jordklotet.
Näen olevani pieni pala isoa, isoa maailmaa.
Jag ser att jag är en liten del av ett stort, stort universum.
Se pyörittää maailmaa.
Det får jorden att snurra.
Kohti parempaa maailmaa.
På väg mot en bättre värld.
Star guesthouse on ystävällinen majatalo, joka pitää matkailijoita ympäri maailmaa.
Star guesthouse är ett vänligt pensionat som välkomnar resenärer från hela världen.
Tätä maailmaa.
I denna värld.
Sen 619 asuttua maailmaa sijaitsevat yli viidessäsadassa erillisessä fyysisessä järjestelmässä.
Dess 619 bebodda världar är belägna i över femhundra olika fysiska system.
Numerot hallitsevat maailmaa.
Siffror styr universum.
Yli 235_000 hotellia ympäri maailmaa.
Över 235 000 hotell över hela världen.
Sanoin teille että jättäkää minut rauhaan olin toisella puolella maailmaa.
Jag försvann, var på andra sidan jordklotet.
Pyhä henki ei ole jättänyt maailmaa.
Den helige ande har inte lämnat jorden.
Madonna ja lapsi uutta maailmaa varten.
Nya världens "madonnan med barnet.
Internet ja web-teknologiat mullistavat maailmaa.
Internet och den digitala tekniken förändrar vår värld.
Siis kun et jaa yksityisiä ajatuksiasi- jonkun kanssa toisella puolen maailmaa.
När du inte delar dina innersta tankar med någon på andra sidan jordklotet?
Otin työpaikan toiselta puolelta maailmaa!
Jag tog ett jobb på andra sidan jorden!
Niissä olivat vastatusten kaksi erilaista maailmaa, etelän ja pohjoisen viininviljelyalueet.
Här fann sig två olika världar ställda mot varandra- söderns vinodlingsområden och nordens.
Tahdon tutkia tätä maailmaa. tarkoitatko roolien vaihtoa?
Jag vill gärna utforska detta universum.
Autot-skanneri toimii24/7 ja tukee käyttäjää ympäri maailmaa.
Bilar-scanner fungerar 24/7 och stöder användare från hela världen.
En vaaranna maailmaa etiikkasi takia.
Jag riskerar inte världens säkerhet på grund av din etik.
Taivaasta on tullut osa ihmisen maailmaa.
Himlen har blivit en del av människans värld.

Tulokset: 4018, Aika: 0.1407

KATSO MYÖS

Katso myös


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää