MAYN RUOTSIKSI

Käännös mayn vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 66, Aika: 0.0923

Esimerkkejä Mayn käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Lindo auttoi applebya myymään mayn savannahiin.
Lindo hjälpte appleby sälja may till en familj i savannah.
Lähdin parhaan ystäväni mayn kanssa etäiselle saarelle jouluksi.
Med min bästa vän may firade jag jul på en avlägsen ö.
Britannian parlamentin alahuone äänestää tänään tiistaina pääministeri theresa mayn eu-erosopimuksen hyväksynnästä.
Det brittiska parlamentet röstar på tisdagen om premiärminister theresa mays brexitavtal med EU.
Parlamentti hylkäsi mayn erosopimuksen äänestyksessään viime viikolla.
Förra veckan röstade parlamentet omkull mays förslag på ett utträdesavtal.

Puhukaa mayn kanssa.
Tala med may.
Se oli päivä, jolloin tapoin john mayn.
Det var den dag då jag dödade john may.
Yritit tappaa mayn -tädin._BAR.
Du försökte döda moster may.
Ovatko muut samaa mieltä mayn kanssa?
Någon mer som håller med may?
Piipahdan mayn luona.
Jag ska gå och kolla med may.
He tappoivat angelan ja mayn.
De har dödat angela och may.
Olisit nähnyt mayn viime yönä.
Du skulle ha sett may igår.
Hei, romeo, mitä jos pyytäisit mayn käymään keväällä?
Hörru, romeo. varför inte bjuda hit may i vår?
Lindo auttoi applebya myymään mayn.
Lindo hjälpte appleby att sälja may.
Se saa mayn vaivaantuneeksi.
May känner sig illa till mods av den.
Saat ellie mayn.
Du kan få ellie may.
Mayn ja bakerin lääkeyhtiö.
May and baker pharmaceuticals.
Haluat varmaan mayn seuraan.
Ni vill vara med may.
Pelkäsin skandaalia perheen, sinun ja mayn takia.
Jag var bara rädd för en skandal för familjen och er och may.
Töitä myöhään ja sitten söin- kiinalaista ruokaa mayn kanssa.
Jag jobbade länge och sen åt may och jag kinamat.
Olen tuntenut mayn ja junen, mutta en ikinä aprilia.
Jag har känt en may och en june, men ingen april.
Sopimusta on arvosteltu niin mayn omasta konservatiivipuolueesta kuin oppositiosta.
Avtalet har kritiserats både av mays egna konservativa parti och oppositionen.
Britanniassa pääministeri theresa mayn konservatiivipuolue on menettänyt kolme parlamenttiedustajaa, kertovat brittimediat.
Premiärminister theresa mays konservativa parti har förlorat tre parlamentsledamöter.
Entä mayn tunteet?
Hur känner hon det?
Ne ovat mayn erikoisuus.
De är majs specialitet.
Sopimusta on vastustettu niin oppositiossa kuin mayn omassa konservatiivipuolueessa ja hallituksessa.
Avtalet har stött på kritik såväl inom mays egna konservativa parti som inom den brittiska oppositionen.
Hankkiuduin eroon stella mayn twitter-tilistä pari päivää sitten.
Jag avslutade stella mays twitter för några dagar sen.
Se on mayn muuri.
Det är majs mur.
Mayn ja sinun takia tein mitä pyysit.
För er och mays skull gjorde jag som ni sa.
Kun april kuoli, koko maailmasta jotenkin tuli mayn kaksoissisar.
När april dog blev hela världen majs tvillingsyster.
Tiistaina äänestetään siitä, hyväksytäänkö pääministeri theresa mayn eu-erosopimus.
På tisdag röstar man om att godkänna premiärminister theresa mays utträdesavtal.

Tulokset: 66, Aika: 0.0923

TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää