MEIDÄN ON KERROTTAVA RUOTSIKSI

Käännös meidän on kerrottava vuonna Ruotsiksi

S Synonyymit

Tulokset: 75, Aika: 0.0807

Esimerkkejä Meidän On Kerrottava käytöstä lauseessa ja niiden käännökset

Meidän on kerrottava olivialle.
Meidän on kerrottava julkisesti mielipiteemme maailmanlaajuisesta hiilitaseesta.
Vi måste visa den globala kolbudgetens flagga.
Meidän on kerrottava tapahtuneesta.
Meidän on kerrottava se heille.
Vi måste säga dem det.

Meidän on kerrottava toisillemme kokemuksistamme, ennakkoluuloistamme ja peloistamme.
Vi måste utbyta erfarenheter, fördomar och farhågor.
Meidän on kerrottava evelle ja fredille. tällaista ei ole meille ennen sattunut.
Vi måste berätta för eve och fred ärligt så har inget sånt här hänt mig tidigare.
Meidän on kerrottava nickille.- ei!
He ovat kaikki kuolleet".- meidän on kerrottava muille.
Meidän on kerrottava se iranille.
Vi måste säga iran det.
Meidän on kerrottava lapsillemme ja nuorillemme toisista kielistä ja kulttuureista.
Vi måste lära våra barn och ungdomar om andra språk och andra kulturer.
Meidän on kerrottava utherille, mitä morgana on tehnyt.
Vi måste säga uther vad morgana gjort.
Meidän on kerrottava niille, keitä olemme.
De måste få veta vem vi är.
Meidän on kerrottava poliisille.
Vi måste kontakta polisen.
Meidän on kerrottava warrenille.
Kate.- meidän on kerrottava katelle jackista.
Meidän on kerrottava muille, että hän on kuollut.
Vi måste upp till huset och säga att han har dött.
Meidän on kerrottava isälle.
Meidän on kerrottava isälle. heti!
Vi måste säga det till pappa!
Meidän on kerrottava cutterille.
Meidän on kerrottava jotain tohtori taylorille.
Vi måste säga nåt till dr taylor.
Meidän on kerrottava totuus.
Vi måste säga sanningen.
Meidän on kerrottava jimille.
Meidän on kerrottava totuus.
Olga, snälla. vi måste säga sanningen.
Meidän on kerrottava jollekulle.
Meidän on kerrottava thompsoneille.
Meidän on kerrottava kuninkaalle.
Meidän on kerrottava kaikille, muistutettava sen ihanuudesta.
Vi måste berätta för alla. påminna dem om hur bra det är.
Madison ei keksi tätä. meidän on kerrottava hänelle.
Madison hittar inte på, vi måste berätta för henne.
Meidän on kerrottava poliisille.
Ensiksikin, se on kiinnostavaa. toiseksi, meidän on kerrottava hänelle.
Först och främst, det är intressant men vi måste berätta för honom.

Tulokset: 75, Aika: 0.0807

SANATARKASTI KÄÄNNÖS

Sanatarkasti käännös


SYNONYYMIT

S Synonyymit "meidän on kerrottava"


"Meidän on kerrottava" eri kielillä


TOP SANAKIRJASSA KYSELYT
Top Sanakirjassa Kyselyt

Suomi - Ruotsi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ruotsi - Suomi

Sanaindeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Ilmaisu indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Lisää 

Lause indeksi:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Lisää